Etikett: <span>Tyskland</span>

Etikett: Tyskland

Tysklands “StartChances”-program får vetenskapligt stöd för maximal utbildningseffekt

Lyssna på storyn {Play} Det tyska förbundsministeriet för utbildning och forskning (BMBF) har publicerat riktlinjer för att finansiera vetenskapligt stöd för sitt “StartChances”-program. Detta omfattande initiativ syftar till att bryta cirkeln av brister i utbildningsmöjligheter kopplade till social bakgrund för maximal utbildningseffekt. Stödet kommer att löpa under de kommande tio …

Tyskland lanserar det största utbildningsprogram någonsin för att ta itu med ojämlikheter

Lyssna på storyn {Play} Tysklands federala och delstatliga regeringar har kommit överens om ett landmärkesprogram på 20 miljarder euro för att förbättra utbildningsmöjligheterna för missgynnade studerande, vilket markerar det största utbildningsprogram i landets historia. Programmet “Starting Opportunities”, som ska börja i augusti 2024, kommer att inriktas på cirka 4 000 …

Tyskland tar ett steg framåt i finansiell utbildning

Lyssna på storyn {Play} Tysklands federala utbildnings- och forskningsministerium (BMBF) och det federala finansministeriet (BMF) har tillkännagivit de första milstolparna i deras Finansiella UtbildningsInitiativet. Målen med initiativet är att förbättra forskningbasen i Tyskland, stärka finansiell kompetens inom alla utbildningsområden och i alla åldrar, samt synliggöra och förbereda de olika offentliga …

Tyskland presenterar handlingsplan för robotforskning

Lyssna på storyn {Play} BERLIN, TYSKLAND – Det tyska federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) har publicerat sin handlingsplan för robotforskning, som beskriver en strategi för att slå samman landets styrkor inom robotforskning och strategiskt anpassa finansieringen. Planen syftar till att göra Tyskland till en global ledare inom robotinnovation. …

Medgrundare till Klarna ingår i Expertkommittén för Sociala Innovationer i Tyskland

Lyssna på storyn {Play} Berlin, Tyskland – 15 november 2023 – Det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) har inrättat en internationell rådgivande styrelse för sociala innovationer. Detta för att stödja implementeringen och vidareutvecklingen av den nationella strategin för sociala innovationer och företag som är inriktade på det gemensamma …

Tyskland presenterar AI-handlingsplan för att öka innovation och ekonomisk tillväxt

Lyssna på storyn {Play} Berlin, Tyskland – 7 november 2023 – Den federala forskningsministern, Bettina Stark-Watzinger, presenterade idag en AI-handlingsplan. Det är en omfattande strategi för att befästa Tysklands position som en global ledare inom forskning och utveckling av artificiell intelligens (AI). Planen beskriver elva viktiga åtgärdsområden, inklusive att stärka …

Finansiell kompetens blir en hörnsten i allmän utbildning

Lyssna på storyn {Play} Financial Education Initiative är ett gemensamt projekt för att förbättra finansiell kompetens inom det allmänna utbildningssystemet. Initiativet lanserades av det federala utbildningsministeriet och det federala finansministeriet i Tyskland förra veckan. I samarbete med OECD kommer en finansiell utbildningsplattform för allmän utbildning att byggas som grund för …

Innovationskluster för att forma framtiden

Lyssna på storyn {Play} Klustersatsningen för framtida teknikutveckling tillkännagavs 2019 av den tyska regeringen som en öppen tävling under mottot “Clusters4Future”. Det var det nya flaggskeppet i den högteknologiska strategin 2025. Nu i oktober startar de första sju innovationskluster i Clusters4Future implementeringsfasen. Den federala forskningsministern Anja Karliczek förklarade i samband …

Universitet som en kraftkälla för integration av flyktingar

För närvarande är 456 volontärstudentinitiativ vid 137 universitet aktiva i Tyskland i programmet Refugee Welcome. Initiativet lanserades 2015 och finansieras årligen av Ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) med mer än fyra miljoner euro. Enbart Förra året åtnjöt nästan 30 000 flyktingar de olika erbjudanden om frivilliga initiativ. Detta gör …

Innovationskluster – En ny generation håller på att byggas

Inom HighTech Strategi 2025 lanserar nu det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet Future Cluster. Där ett av de viktigaste målen är att få spetsforskning snabbare in i människors vardag. Denna nya generation av regionala innovationskluster kommer att utgöra en grund för idealiska förutsättningar för samarbete mellan universitet, forskningsinstitutioner, företag och …