Finansiell kompetens blir en hörnsten i allmän utbildning

Finansiell kompetens blir en hörnsten i allmän utbildning

Finansiell kompetens blir en hörnsten i allmän utbildning

Lyssna på storyn

{Play}

Financial Education Initiative är ett gemensamt projekt för att förbättra finansiell kompetens inom det allmänna utbildningssystemet. Initiativet lanserades av det federala utbildningsministeriet och det federala finansministeriet i Tyskland förra veckan. I samarbete med OECD kommer en finansiell utbildningsplattform för allmän utbildning att byggas som grund för utvecklingen av en nationell strategi för finansiell utbildning.

Den federala finansministern Christian Lindner förklarar på följande sätt:

”Finansiell utbildning är ett verktyg för egenmakt. (…) Att förvärva egendom och bygga upp välstånd är redan onödigt svårt i Tyskland. Vi vill bryta barriärer här. Detta inkluderar också att förbättra den ekonomiska kunskapen och kunna fatta oberoende beslut. Jag är övertygad om att vi på sikt kan skapa nya möjligheter till välstånd och tillgångs uppbyggnad med vårt gemensamma initiativ.”

Den federala utbildningsministern Bettina Stark-Watzinger fortsätter:

“Ekonomisk utbildning är en väsentlig del av allmänbildning och också en fråga om lika möjligheter. Därför vill vi stärka dem tillsammans. Vi behöver lärande om finansiell kunnighet som går utöver konsumentinformation och som ger människor möjlighet att lära sig om finanser och ekonomi och tillämpa det i deras vardag.”

Det finns i denna mening många fördelar med initiativet för finansiell utbildning som ministrarna nämnde ovan. Detta vid sidan av det faktum att med finansiell kompetens som en hörnsten i allmän utbildning omvandlar t ex matematik och samhällsvetenskap etc. till en mer i praktisk verklighetsnära lärmiljö. Detta stämmer i nästa steg mycket väl överens med användningen av en digital plattform för bästa möjliga lärande design.

eLearningworld News


Services from eLearningworld Europe AB

Soe Publishinglab Learning Centre

FREE Learning Centre for interactive book development and UX design in general. The Learning Centre is open, no registration or login will be required.

Click to find out more 

Klicka för mer information om vårt Learning Centre på vår företagsblogg

 

Nya tjänster från B-InteraQtive Publishing

Rådgivning Digital Lärande Design

Rådgivning Digital Lärande Design

Kunskapshantering & Storytelling

interaQtive Books on demand

Klicka för mer information och kontakt

Blogginlägg om tjänsterna: Berättandets konst för Organisatorisk Tillväxt till en ny nivå

Mer om SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab