Kategori: <span>Rådgivande story</span>

Kategori: Rådgivande story

Hjärnanpassat Lärande – Förberedelse, teori och praktik

Lyssna på storyn {Play} Ett optimerat hjärnanpassat lärande förutsätter att så många sinnen som möjligt är aktiva i ett innehåll som är engagerade, explorativt, och lärorikt bokstavligt talat. Men för att få full effekt krävs ytterligare en ingrediens i förberedelsefasen, nämligen träning, fysisk träning, vilket bidrar till förbättrad minnesförmåga, ökad …

Lärande Design – En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Lyssna på storyn {Play} Pedagogisk innovation drivs av upptäckter inom neurologisk forskning och forskning om undervisning, färdigheter och utveckling. I det digitala samhällets skola för att kunna förbereda eleverna för framtiden sker pedagogisk anpassning till stor del i samspel med denna utveckling och användning av edtech. Särskilt eftersom grundskolans främsta …

Om hur EU:s regioner kan låsa upp kompetensfällan

Lyssna på storyn {Play} Kompetensfällan Europeiska Unionen står inför är när de bästa och mest talangfulla är koncentrerade till vissa regioner och lämnar andra områden bakom sig. Detta kan leda till en ojämn fördelning av resurserna och en vidgning av den ekonomiska klyftan mellan regionerna. Hur kan EU:s regioner övervinna …

Lås upp din potential med livslångt lärande – håll dig före kurvan!

Lyssna på storyn {Play} I dagens värld fionns det en betydande potential med livslångt lärande, eftersom det tillåter individer att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och metoderna inom sitt valda område. Det är en process av kontinuerligt lärande som hjälper individer att utveckla sina färdigheter och kunskaper under …

Interagera med berättelsen och i lärande upplevelsen

Lyssna på storyn {Play} Interaktiva böcker är en typ av digital bok som använder teknik för att förbättra läsupplevelsen och får läsaren att interagera med berättelsen. Detta kan inkludera funktioner som animation, ljud, video och interaktivitet. Användningen av teknik i interaktiva böcker kan bidra till att skapa en mer engagerande …

Skapa nyfikenhet – Konsten att bli en interaktiv berättare Del 1

Lyssna på storyn {Play} Att skapa nyfikenhet är att bygga broar mellan det man redan vet och det man vill veta. Motorn för nyfikenhet är baserat interaktivitet som kan utformas med ett närmast obegränsat antal metoder, design och tekniker.  Detta kan betyda interaktiviteten mellan läsaren och den tryckta berättelsen, mellan mottagaren …

Cybersäkerhet inom utbildning – Ransomwareattacker ökar

Lyssna på storyn {Play} En ny rapport från Sophos om cybersäkerhet inom utbildning baserad på en undersökning från Vanson Bourne visar att ransomwareattacker i allt högre grad är riktade mot utbildningsorganisationer. Där cyberbrottslingar kräver lösensumma för att återställa data och ibland krypterar utbildningsorganisationernas data. Rapporten visar att 44% av respondenterna …

Att optimera ditt Bokmanuskript genom Interaktivitet

För att bli en framgångsrik Berättare, Inspiratör och Utbildare i den digitala världen krävs att dra nytta av den interaktivitet tekniken medför, det gäller bland annat bokmanuskript. I denna anda har vi utvecklat SOE PublishingLab som är en makerspace för interaktiva böcker, eller snarare interaQtive Books. Detta är en kreativ …

Integrering av Gamification genererar hälsosammare liv

Forskning från Perelman School of Medicine vid University of Pennsylvania och Boston University School of Medicine visar att i sällskap av en vän och en gamifierad app är den bästa miljön för att nå dina träningsmål. Detta innebär att social interaktion och gamification genererar hälsosammare liv. Där de främsta drivkrafterna …