Kategori: <span>Rådgivande story</span>

Kategori: Rådgivande story

Tyskland tar ett steg framåt i finansiell utbildning

Lyssna på storyn {Play} Tysklands federala utbildnings- och forskningsministerium (BMBF) och det federala finansministeriet (BMF) har tillkännagivit de första milstolparna i deras Finansiella UtbildningsInitiativet. Målen med initiativet är att förbättra forskningbasen i Tyskland, stärka finansiell kompetens inom alla utbildningsområden och i alla åldrar, samt synliggöra och förbereda de olika offentliga …

Nya teknologier och trender som påverkar utbildning – Ny rapport från EU-kommissionen

Lyssna på storyn {Play} En ny rapport har identifierat ett antal nya teknologier och trender som har potential att avsevärt påverka utbildningen under de kommande åren. Rapporten, som publicerades av Europeiska kommissionen, belyser vikten av att reglera teknisk innovation för att tillåta olika utbildningsvisioner att frodas, och noterar också behovet …

Visualisering för att möjliggöra samarbete och idégenerering

Lyssna på storyn {Play} 6iModel för kreativ projekthantering presenteras i boken “Learning Design in Practice for Everybody” av LarsGöran Boström. Modellen möjliggör kritiskt tänkande och visualisering av idéerna för att göra processen mer effektiv. Modellen kan användas för de flesta former av projekt där kreativitet, problemlösning och innovation är drivkrafterna. …

Hjärnanpassat Lärande – Förberedelse, teori och praktik

Lyssna på storyn {Play} Ett optimerat hjärnanpassat lärande förutsätter att så många sinnen som möjligt är aktiva i ett innehåll som är engagerade, explorativt, och lärorikt bokstavligt talat. Men för att få full effekt krävs ytterligare en ingrediens i förberedelsefasen, nämligen träning, fysisk träning, vilket bidrar till förbättrad minnesförmåga, ökad …

Lärande Design – En beprövad modell för det Digitala Samhällets Skola

Lyssna på storyn {Play} Pedagogisk innovation drivs av upptäckter inom neurologisk forskning och forskning om undervisning, färdigheter och utveckling. I det digitala samhällets skola för att kunna förbereda eleverna för framtiden sker pedagogisk anpassning till stor del i samspel med denna utveckling och användning av edtech. Särskilt eftersom grundskolans främsta …

Om hur EU:s regioner kan låsa upp kompetensfällan

Lyssna på storyn {Play} Kompetensfällan Europeiska Unionen står inför är när de bästa och mest talangfulla är koncentrerade till vissa regioner och lämnar andra områden bakom sig. Detta kan leda till en ojämn fördelning av resurserna och en vidgning av den ekonomiska klyftan mellan regionerna. Hur kan EU:s regioner övervinna …

Lås upp din potential med livslångt lärande – håll dig före kurvan!

Lyssna på storyn {Play} I dagens värld fionns det en betydande potential med livslångt lärande, eftersom det tillåter individer att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och metoderna inom sitt valda område. Det är en process av kontinuerligt lärande som hjälper individer att utveckla sina färdigheter och kunskaper under …

Interagera med berättelsen och i lärande upplevelsen

Lyssna på storyn {Play} Interaktiva böcker är en typ av digital bok som använder teknik för att förbättra läsupplevelsen och får läsaren att interagera med berättelsen. Detta kan inkludera funktioner som animation, ljud, video och interaktivitet. Användningen av teknik i interaktiva böcker kan bidra till att skapa en mer engagerande …

Skapa nyfikenhet – Konsten att bli en interaktiv berättare Del 1

Lyssna på storyn {Play} Att skapa nyfikenhet är att bygga broar mellan det man redan vet och det man vill veta. Motorn för nyfikenhet är baserat interaktivitet som kan utformas med ett närmast obegränsat antal metoder, design och tekniker.  Detta kan betyda interaktiviteten mellan läsaren och den tryckta berättelsen, mellan mottagaren …

Cybersäkerhet inom utbildning – Ransomwareattacker ökar

Lyssna på storyn {Play} En ny rapport från Sophos om cybersäkerhet inom utbildning baserad på en undersökning från Vanson Bourne visar att ransomwareattacker i allt högre grad är riktade mot utbildningsorganisationer. Där cyberbrottslingar kräver lösensumma för att återställa data och ibland krypterar utbildningsorganisationernas data. Rapporten visar att 44% av respondenterna …