E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

Europatrender – nyhetsförmedling och analys

EuropatrenderI omvandlingens tid in i den digitala tidsåldern analyserar vi de senaste framstegen i Europa. Inte konflikterna, utan trenderna, innovation och vad som finns bakom nästa hörn i utvecklingen. Europatrender innehåller nyhetsförmedling från ett europeiskt perspektiv något som idag saknas på svenska språket.

Europatrender ur ett EU-, innovations-, regions- och stadsperspektiv är ett medvetet urval för att utgå från de främsta motorerna i den europeiska utvecklingen. På så sätt analyseras europeéerna och Europa ur ett trendperspektiv. Men, nationerna då? Svaret är att det är de som huvudsakligen kastar grus i utvecklingen ofta enbart på grund av sina egna hegemoniska ambitioner. Således är detta inte en nivå att analysera europeiska trender utifrån, utan fungerar mer som hinder och motstånd för Europas och européernas gemensamma utvecklingspotential.


Senaste Europanyheter och trender
Loading RSS Feed

Native advertising på eLearningworld och Europatrender