Expertgruppen uppmanar till översyn av skolprov i skuggan av ChatGPT och AI

Expertgruppen uppmanar till översyn av skolprov i skuggan av ChatGPT och AI

Expertgruppen uppmanar till översyn av skolprov i skuggan av ChatGPT och AI

Lyssna på storyn

{Play}

En expertpanel som samlats för att ta itu med utmaningarna från ChatGPT och andra avancerade AI-verktyg har lämnat rekommendationer till den danska ministern för barn och utbildning. Rapporten efterlyser en betydande förändring av tentamens praxis för att säkerställa rättvist och prioriterat lärande inför det snabba utvecklandet av digitala hjälpmedel.

Gruppen framhåller behovet av både prov med och utan digitala hjälpmedel. Detta säkerställer att eleverna visar grundläggande färdigheter samtidigt som de utvecklar kompetensen att använda AI-verktyg på ett ansvarsfullt och eftertänksamt sätt.

“Eleverna måste lära sig att använda artificiell intelligens kritiskt och konstruktivt”, säger Birgitte Vedersø, ordförande för expertgruppen. “Detta kräver skickliga lärare och integrering av teknik i både undervisning och prov. Vi måste fokusera på lärande, inte fusk, för att säkerställa en tillförlitlig bedömning av elevernas förmågor.”

Expertgruppen rekommenderar också ökad flexibilitet för snabba uppdateringar av provformat, vilket gör det möjligt för skolor att ligga steget före tekniska framsteg.

Barn- och utbildningsminister Mattias Tesfaye håller med och säger:

“Den digitala utvecklingen är här för att stanna. Detta kräver en omprövning av hur vi bedömer elever. Att lära barn och unga att använda teknik kritiskt är en väsentlig uppgift för vårt utbildningssystem. Det får inte överlåtas till TikTok och teknikjättar ensamma. Vi behöver prov som på ett tillförlitligt sätt kan testa både med och utan digitala hjälpmedel för att säkerställa rättvisa och mäta verkliga oberoende kunskaper och färdigheter.”

Viktiga rekommendationer från expertgruppen:

  • Tvådelad provväg: Prioritera lärandet genom att balansera prov med och utan digitala hjälpmedel.
  • Kontinuerlig utveckling av examensformat: Möjliggöra snabba förändringar för att ligga steget före tekniska framsteg.
  • Digital teknik som ett strategiskt fokus: Skolor måste införliva AI i den dagliga undervisningen kopplat till lärande med prov.

Expertgruppens rekommendationer kommer att integreras i framtida provutvecklingsinsatser, med försök med nya testformat som planeras av det norska Byrået for utdanning og kvalitet.

Om expertgruppen: Gruppen bildades i maj 2023 och fick i uppdrag att hitta lösningar för att säkerställa rättvisa och prioritera lärande vid tentor mitt i utmaningarna från digitala hjälpmedel och artificiell intelligens.

Författad av

LarsGöran Boström

Learning Designer and Data Ethics Consultant, as well as developer of SOE PublishingLab and founder of eLearningworld Europe AB

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab