Internationalisering av högre utbildning i Europa vinner momentum

Internationalisering av högre utbildning i Europa vinner momentum

Internationalisering av högre utbildning i Europa vinner momentum

Lyssna på storyn

{Play}

En färsk undersökning bland universitetsanställda runt om i Europa tyder på ett ökande fokus på att mäta effekterna av internationaliseringsinsatser. EAIE Barometer, i sin tredje upplaga, avslöjar att 63 % av respondenterna känner att de behöver påvisa effekterna av internationaliseringsprojekt vid sina lärosäten.

Press att visa resultat inom internationalisering 

Nästan hälften av respondenterna i undersökningen rapporterar en betydande press att påvisa effekterna av internationaliseringsinitiativ. Denna press kommer främst från den interna ledningen och nationella utbildningsmyndigheter. Intressant nog anger respondenterna en oro över hur lärosätets rykte och rankningar spelar in i konsekvensbedömningar – lika mycket som kärnområden som studenters läranderesultat och forskningsaktivitet.

Viktiga intresseområden

Undersökningen fördjupade sig också i nyckelområden av intresse för högskoleanställda. Bland de viktigaste ämnena fanns studenters/personalens välbefinnande, digitalisering av administrativa uppgifter och inkludering och mångfald. Respondenterna uttryckte olika grader av tillfredsställelse med institutionens planering, ledningens engagemang och resursfördelning inom dessa ämnen.

Blandade resultat, behov av förbättringar

Samtidigt som det skett framsteg inom områden som digitalisering av administrativa uppgifter, anser många yrkesverksamma att lärosäten behöver investera mer ekonomiska och icke-ekonomiska resurser för att förbättra internationaliseringsinsatserna. De identifierade också ett behov av starkare ledarskap och tydligare handlingsplaner när de hanterar viktiga ämnen.

eLearningworld News


Learn more about interactive books with gamification from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

  • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
  • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
  • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
  • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab