Kategori: <span>Nyheter</span>

Kategori: Nyheter

Anpassar formell utbildning till det digitala samhällets verklighet

Lyssna på nyheten {Play} Ministern för nationell utbildning, barn och ungdom, Claude Meisch, presenterade nyheterna för läsåret 2023/2024. Det händer många nya saker i Luxemburgs system för formell utbildning för läsåret 2023/2024. Meisch sa följande: “Detta öppnande av skolan, den sista av lagstiftaren 2018-2023, är liksom de tidigare markerade av …

Hur digital pedagogik kan förbättra studerandes lärande – senaste nyheterna

Lyssna på storyn {Play} En ny studie publicerad i tidskriften “Educational Technology Research and Development” har funnit att digital pedagogik avsevärt kan förbättra studerandes lärande. Studien, som genomfördes av forskare vid University of California, Berkeley, fann att studerande som undervisades med hjälp av digital pedagogik fick betydligt högre poäng på …

Tyskland presenterar ny handlingsplan för AI

Lyssna på storyn {Play} Den tyska regeringen har presenterat en ny handlingsplan för AI, med målet att göra Tyskland och Europa till en ledande kraft inom artificiell intelligens. Planen, som presenterades av den federala forskningsministern Bettina Stark-Watzinger, identifierar elva nyckelområden för åtgärd, inklusive att stärka forskningsbasen, utöka AI-infrastrukturen och utveckla …

Planer för ett fusionskraftverk – en ny era av energilösning i Europa

Lyssna på storyn {Play} Forskningen om fusionsenergi började på 1950-talet. Det är en lösning som har potential att vara Europas hela energilösning i en framtid utan fossila bränslen och ett allmänt ökande behov av mer energi. Tills nyligen var de stora utsikterna bara teorier men nyligen har framgångsrika experiment genomförts. …

Tre ministrar om artificiell intelligens: Ett misstag att vända tillbaka till penna och papper

Lyssna på storyn {Play} Tre danska ministrar för forskning, utbildning och digitalisering skriver att generativ artificiell intelligens som ChatGPT är utmärkta verktyg för att transformera läroplanen så att den blir bättre anpassad till den digitala tidsåldern. Artikeln är ett svar på att ett oppositionsparti i Danmark till viss del vill …

Fortbildning för lärare – det första utbildningscentret har öppnat

Lyssna på storyn {Play} Det första fortbildningscentret för digital undervisning inom STEM-området har öppnat. Där den tyska förbundsregeringen planerar att öppna ytterligare tre kompetenscentra sommaren 2023 med fokus på att främja digital undervisning. Det MINT kompetenscentrum som nu har lanserats består av sex gemensamma projekt med partners från universitet och …

Problembaserat lärande stärker motivationen bland elever enligt ny rapport

Lyssna på storyn {Play} En ny rapport från det danska Evalueringsinstitutet (IVA) visar att 71 % av lärarna hävdar att praktiskt problembaserat lärande stärker motivationen bland elever i jämförelse med traditionell pedagogik. Enligt lärarna tar eleverna mer initiativ när de arbetar med ett autentiskt problem och blir mer motiverande när …

EU:s regionala konkurrenskraftsindex 2022 – Var är gräset grönast?

Lyssna på storyn {Play} EU:s regionala konkurrenskraftsindex 2022 ger en översikt över EU-regionernas ekonomiska resultat och deras potential för tillväxt. Den utvärderar konkurrenskraften för regioner över hela Europa och ger beslutsfattare insikter för sitt arbete. Analysera de potentiella fördelarna med EU:s regionala konkurrenskraftsindex 2022 för företag i Europa EU:s regionala …

Finansiell kompetens blir en hörnsten i allmän utbildning

Lyssna på storyn {Play} Financial Education Initiative är ett gemensamt projekt för att förbättra finansiell kompetens inom det allmänna utbildningssystemet. Initiativet lanserades av det federala utbildningsministeriet och det federala finansministeriet i Tyskland förra veckan. I samarbete med OECD kommer en finansiell utbildningsplattform för allmän utbildning att byggas som grund för …

Inrättandet av en tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur fortskrider

Lyssna på storyn {Play} Den tyska regeringens arbete med att inrätta en tvärvetenskaplig nationell forskningsdatainfrastruktur (NFDI) har tagit ytterligare steg för att nå projektets mål. Som är att utveckla ett digital tvärvetenskaplig kunskapsbas för hela det tyska vetenskaps- och forskningslandskapet. Federala forskningsministern Bettina Stark-Watzinger förklarar: “Forskningsdata är en skatt som …