Medgrundare till Klarna ingår i Expertkommittén för Sociala Innovationer i Tyskland

Medgrundare till Klarna ingår i Expertkommittén för Sociala Innovationer i Tyskland

Lyssna på storyn

{Play}

Berlin, Tyskland – 15 november 2023 – Det federala ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) har inrättat en internationell rådgivande styrelse för sociala innovationer. Detta för att stödja implementeringen och vidareutvecklingen av den nationella strategin för sociala innovationer och företag som är inriktade på det gemensamma bästa. Kommittén består av arton experter från näringslivet, vetenskapen och civilsamhället, inklusive Niklas Adalberth, medgrundare till Klarna och grundare till Norrsken Foundation. Dessa kommer att ge råd till BMBF om hur man främjar sociala innovationer i Tyskland.

Medgrundare till Klarna ingår i Expertkommittén för Sociala Innovationer i Tyskland

Federal forskningsminister Bettina Stark-Watzinger konstaterade att sociala innovationer är avgörande för ett modernt och hållbart innovationsland som Tyskland. Hon betonade behovet av kreativa och entreprenöriella lösningar för att möta stora sociala utmaningar. Inrättandet av Advisory Board for Social Innovations kommer att utnyttja expertis och erfarenhet från ledande internationella experter för att stödja Tysklands sociala innovationslandskap.

Zarah Bruhn, representant för sociala innovationer, uttryckte entusiasm över den nya rådgivande nämnden och lyfte fram experternas samlade kunskap och potential att inspirera till social innovation i Tyskland. Hon betonade behovet av att utnyttja denna potential för att positionera Tyskland som en pionjär inom social innovation, med fokus på att främja fler sociala innovationer, startups och kapital.

Bakgrund

I september godkände det tyska förbundskabinettet den nationella strategin för sociala innovationer och företag som är inriktade på det gemensamma bästa. Denna strategi beskriver ett övergripande tillvägagångssätt för att stödja sociala innovationer och företag som prioriterar social inverkan. Inrättandet av en internationell rådgivande styrelse är en av ett 70-tal åtgärder som ingår i strategin för att stärka nätverkande, synlighet och kompetens inom området social innovation. Den rådgivande nämnden kommer att ge värdefulla insikter och förslag till det federala forskningsministeriet och den federala regeringen för att främja genomförandet av strategin.

Om den Rådgivande styrelsen för Sociala Innovationer

Rådgivande styrelsen för Sociala Innovationer är ett nyinrättat organ som består av arton experter med olika bakgrunder, inklusive näringsliv, vetenskap och civilsamhället. Styrelsens uppdrag är att ge expertråd till det federala utbildnings- och forskningsministeriet (BMBF) om implementering och vidareutveckling av den nationella strategin för sociala innovationer och företag som är orienterade mot det gemensamma bästa. Styrelsen leds av Zarah Bruhn, representant för sociala innovationer.

I Rådgivande styrelsen för Sociala Innovationer ingår följande experter:

Niklas Adalberth, medgrundare till Klarna, grundare till Norrsken Foundation Stockholm

Filipe Almeida, direktör Portugal Social Innovation

Jeroo Billimoria, grundare One family Foundation Indien, medgrundare Catalyst 2030

Dr Sir Ronald Cohen, VD för GSG, medgrundare och ordförande för The Portland Trust och IFVI, medgrundare Director of Social Finance Storbritannien, USA och Israel

Sidonie Fernau, chef för Joint Competence Center North GmbH

Nicolas Hazard, grundare och VD INCO, särskild rådgivare för social och solidarisk ekonomi vid Europeiska kommissionen, Frankrike

Lubomila Jordanova, grundare och VD PlanA Earth GmbH, grundare Green Tech Alliance

Prof. Gorgi Krlev, professor ESCP Business School Paris

Christian Kroll, grundare och VD Ecosia GmbH

Dr. Anja Langenbucher, Europachef Bill & Melinda Gates Foundation

Prof. Johanna Mair, professor vid Hertie School, styrelseledamot på Schwab Foundation, meddirektör för Global Innovation for Impact Lab vid Stanford PACS, akademisk redaktör för Stanford Social Innovation Review

Victor Meseguer Sánchez, särskild kommissionär för socialekonomi ministeriet för arbete och social ekonomi, Spanien

Felix Oldenburg, medgrundare Project bcause, Executive Board gut.org

Helmut Schöneberger, grundare och direktör UnternehmerTUM GmbH

Fabian Strüngmann, direktör Salta Investments GmbH

Antje von Dewitz, VD Vaude Sport GmbH & Co KG.

Eva Maria Welskop-Deffaa, ordförande för Tyska Caritas Association

Prof. Muhammad Yunus, Nobels fredspristagare, grundare Grameen Bank, medgrundare och ordförande Yunus Social Business, Bangladesh

eLearningworld News

Source: Tysklands Utbildnings- och forskningsdepartement


Ny bloggpost på vår företagsblogg

Uppgradera läroböcker till att bli hållbara och uppdaterade

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab