Kategori: <span>trend</span>

Kategori: trend

Blockchain teknikens inverkan på utbildning

En rapport som heter “Blockchain in Education från Europeiska kommissionen visar framtidsutsikterna blockchainteknikens inverkan på utbildning och dess potential att omvandla fältet. Den viktigaste slutsatsen är att: “Blockchaintekniken kan hjälpa till att förbättra gamla modeller för datahantering och ge fördelar till elever och utbildningsinstitutioner i EU – om politikerna är …

Nationell digital utbildningsplattform är på väg

Det tyska federala utbildnings- och forskningsministeriet inleder ett nytt projekt på 150 miljoner euro för utveckling av prototyper för en ny nationell digital utbildningsplattform, läroplaner och didaktiska koncept. Detta är det första steget mot ett nationellt nav för livslångt lärande och ett initiativ som har stora utsikter att bli en …

Evolutionär omvandling: Nyckelord i ny Edtech trend rapport

En ny Edtech trendrapport från branschorganisationen Swedish Edtech Industry visar att pandemin har haft en omvälvande effekt. Samtidigt som sektorn i allmänhet samtidigt är på väg att lämna pionjäråren. Pandemin har också riktat uppmärksamheten på behovet av att uppgradera och modernisera IT-system, men också att korrigera obalanser i digitaliseringen av …

Utveckling av 6G och industri 4.0 tioårsjubileum

För tio år sedan föddes termen Industri 4.0 i Tyskland, forskare har nu tittat på utvecklingens status för att sätta de strategiska målen för de kommande åren. Detta leder vidare till utveckling av 6G teknologi. Slutsatsen är att Industrie 4.0-plattformen snabbt bör främja det internationella datautrymmet för Industri 4.0-applikationer. Plattformen …

Virtual Reality med ögonspårning för att studera det mänskliga sinnet

Att använda en virtual reality med ögonspårning för att studera mänskliga kognitiva processer är en utvecklande forskningsmetod med en flerfaldig potential. Metoden fungerar för många olika områden. “När vi söker efter ett specifikt objekt i en scen verkar vi ha utvecklat en exakt uppfattning om var vi ska leta efter …

Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala Samhället

Problemlösning, friare tänkande för att hantera nya möjligheter, där fokus skiftar från att veta svaret till att ställa rätt frågor, lära sig mänskligt beteende och etik, med andra ord mjuka färdigheter, för ett framgångsrikt arbetsliv. Då sådan kompetens är och kommer att vara hårdvaluta på arbetsmarknaden, eftersom artificiell intelligens och …

Jobbtrender med fokus på förmåga, hälsa och teknik

Den tekniska revolutionens omvälvande krafter omfattar en rad bredare socioekonomiska, geopolitiska och demografiska drivkrafter. Samspelet mellan dessa drivkrafter skapar utveckling i flera riktningar där samverkan däremellan gör att de förstärker varandra ännu mer. Men istället för att fokusera på jobb som kommer att försvinna och vilka nya områden som kan …

Gamifiering av rutiner för att förbättra hälsan

Research från the University of New Mexico  visar på betydande nytta med att inkludera gamifieringsmekanik i produkter och tjänster. Då det driver både inre motivation och ger hälsoförbättringar. Professor Nick Flor på Anderson School of Management förklarar: “Primitiva människor utvecklade en medfödd samhörighet genom att spela spel, eftersom spel fick …