Kategori: <span>trend</span>

Kategori: trend

OECD släpper ny rapport som lyfter fram utmaningar inom finansiell kompetens

Lyssna på storyn {Play} OECD har släppt en ny rapport som bedömer nivån av finansiell kompetens bland vuxna i 39 länder och ekonomier. Rapporten fann att i genomsnitt endast 34% av de vuxna nådde minimimålet för finansiell kompetens, definierat som minst 70 av 100 poäng. Viktigaste resultaten Nivåerna på finansiell …

Efter tryck och det digitala samhällets viktigaste lärresurs

Lyssna på storyn {Play} Interaktiva läroböcker erbjuder en mängd fördelar jämfört med traditionella tryckta läroböcker. De är en mer engagerande lärresurs, effektivare för lärande och är mer tillgängliga läromedel för elever i alla åldrar och förmågor. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas, är interaktiva läroböcker redo att revolutionera …

Tyskland tar ett steg framåt i finansiell utbildning

Lyssna på storyn {Play} Tysklands federala utbildnings- och forskningsministerium (BMBF) och det federala finansministeriet (BMF) har tillkännagivit de första milstolparna i deras Finansiella UtbildningsInitiativet. Målen med initiativet är att förbättra forskningbasen i Tyskland, stärka finansiell kompetens inom alla utbildningsområden och i alla åldrar, samt synliggöra och förbereda de olika offentliga …

Förbättra kvaliteten i grundskolan genom att befria intressenterna

Lyssna på storyn {Play} Den danska regeringen lanserar ett nytt initiativ för att förbättra kvaliteten i grundskolan genom att ge elever, lärare och skolstyrelser mer frihet. Planen inkluderar: Mer frihet och inflytande för skolstyrelserna Mer frihet för skolor att fatta beslut om sina egna läroplaner och undervisningsmetoder. Minskad byråkrati och …

Luxemburg fokuserar på digitalitet och välbefinnande i ny läroplan för grundskolan

Lyssna på storyn {Play} Luxemburgs nya läroplan för grundskolan, som är planerad att träda i kraft 2026, kommer att fokusera på digitalitet och välbefinnande. Planen, som presenterades i veckan, är resultatet av en omfattande samrådsprocess med intressenter inom utbildningssystemet. Den nya planen bygger på fyra tematiska pelare: elevernas välbefinnande, delaktighet, …

Kognitionsvetenskap och lärande – trendrapport

Lyssna på storyn {Play} De senaste trenderna inom kognitionsvetenskap och lärande är fokuserade på att utveckla personliga och adaptiva lärandeupplevelser som tar hänsyn till varje studerandes unika behov. Detta möjliggörs av framsteg inom artificiell intelligens (AI) och annan teknik som används för att förbättra lärandeupplevelser. Här är några av de …

Utvald

En kreativ berättelse om livslångt lärande med öppen källkod

Lyssna på storyn {Play} Under 2000-talet är livslångt lärande viktigare än någonsin tidigare. Världen förändras snabbt och behov av nya färdigheter och kunskaper dyker ständigt upp. För att ligga före behöver vi kunna lära och anpassa oss kontinuerligt till den strida strömmen av nya möjligheter. Ett sätt att uppnå livslångt …

Anpassar formell utbildning till det digitala samhällets verklighet

Lyssna på nyheten {Play} Ministern för nationell utbildning, barn och ungdom, Claude Meisch, presenterade nyheterna för läsåret 2023/2024. Det händer många nya saker i Luxemburgs system för formell utbildning för läsåret 2023/2024. Meisch sa följande: “Detta öppnande av skolan, den sista av lagstiftaren 2018-2023, är liksom de tidigare markerade av …