E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

Interaktiva böcker, förlagstjänster, lärande

Interaktiva böcker, förlagstjänster och lärande i SOE PublishingLab

Interaktiva böcker, förlagstjänster och lärande i SOE PublishingLab

+Digitala Marknadsföringstjänster med interaktivitet

Uppdatera utbildning och sänker barriären för talang

Lyssna på storyn {Play} När förändringens vindar blåser bygger vissa vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar. I det digitala samhället består väderkvarnarna till stor del av kreativitet, förståelse, kunskap och talang. Med andra ord, att förenkla för människors förmåga att utvecklas och blomstra. Att uppdatera utbildning och anstränga sig mer för …

Augmented Reality i praktiken – Separata världar blir en

Lyssna på storyn {Play} Augmented Reality i praktiken ger en ny dimension till uppdraget att designa för interaktion med användaren. Detta ger en illusion av att faktiskt föra 3D-objekt bortom skärmen från smartphone eller surfplattan för att interagera med miljön utanför enheten. Genom att vrida sin enhet kan användaren utforska …

Digitala Samhällets ångmaskin – STEAM – trender och research

Lyssna på storyn {Play} I min bok Learning Design in Practice for Everybody identifierar jag STEM-skolor som kommer att få än mer betydande inverkan i framtiden. Samtidigt som STEM bör adoptera ett A för att göra konceptet fullt anpassat för det digitala samhället. Dessa skolor som är inriktade på vetenskap, …

Lösning för 50+ yrkesverksamma – anpassat lärprogram

Lyssna på storyn {Play} Bland företagsledare finns det farhågor om att 50+ yrkesverksamma inte kan hänga med i ett arbetsliv med kontinuerliga tekniska innovationer och att de har mindre stresstolerans. Denna tankegång är dock en kvarleva från den tid då yrkesverksamma som var över 45 år inte fick någon vidareutbildning …

Fördelar med att kommunicera med en avatar för människor med känslomässiga problem

Lyssna på storyn {Play} Att dela sina känslomässiga problem med andra människor är inte alltid en optimal lösning. Fenomenet kallas för “social sharing”, men många känner sig inte bekväma med detta både när det gäller avsändaren och mottagaren. Samtidigt som professionell hjälp ofta ses som för dyrt, tillgängligt för långt …

Från livslång anställning till livslångt lärande – Strategi för vidareutbildning utvecklas

Lyssna på storyn {Play} Förlorade är de dagar då livslångt arbete var en möjlighet att drömma om för ungdomar som lämnade skolan för att arbeta. Det var industrisamhällets verklighet och möjlighet som inte finns i det digitala samhället. Idag har den ödesmättade vägen för livslångt anställning raderats ut till förmån …

Berättelser för förståelse och organisationsutveckling

Lyssna på storyn {Play} Ren information är endimensionell och saknar ofta förmågan att säkerställa sanningsenligheten för mottagaren för vad som kommuniceras. Då sådana dator liknande data är tråkiga och inte bildar broar till engagemang. Lösningen är att du behöver något för att tillfredsställa mottagarnas känslomässiga intelligens. Din information bör därför …