E som i Experience - Interaktiva Böcker med Integrerat Berättande

E som i Experience - Interaktiva Böcker med Integrerat Berättande

eLearningworld tjänster

Digitalt lärande, Interaktiva Böcker och Entreprenörskap
Klicka för mer information

Designtänkande omvandlar – Brainstorming 2.0

Ett traditionellt mötesrum är ett hinder. I synnerhet då det är utformat som en kopia av det gamla industrisamhällets löpande band och arbetsdelningsprinciper. Där kreativitet i bästa fall är detsamma som att några kan att tänka out-of-the-box. Men varför ha ett möte i en låda? Designtänkande omvandlar detta lådperspektiv. Mötesmiljö …

Designen för morgondagens utbildningslandskap

Vart utvecklas utbildningen härifrån? På den federala konferensen om kommunal utbildningsförvaltning som öppnades 2021, sade den tyska utbildningsministern, Anja Karliczek, följande om designen för morgondagens utbildningslandskap: ”Kommunerna spelar en viktig roll i vår utbildningsfederalism. De har en särskild roll till att bidra till att forma och beslutsamt främja den digitala …

Ögonspårning för lärande – en adaptiv upplevelse

Fokus för adaptivt lärande (ALS) är att korrelera med den studerandes inlärningsstil. Ögonspårning är här en kärnteknik för en framgångsrik process. Både eftersom resultatet är mer kvalitativt och samtidigt direkt och automatiskt. Detta i jämförelse med frågeformulär som annars används, vilket är en metod som innehåller både fysiska och psykologiska …

Virtual Reality med ögonspårning för att studera det mänskliga sinnet

Att använda en virtual reality med ögonspårning för att studera mänskliga kognitiva processer är en utvecklande forskningsmetod med en flerfaldig potential. Metoden fungerar för många olika områden. “När vi söker efter ett specifikt objekt i en scen verkar vi ha utvecklat en exakt uppfattning om var vi ska leta efter …

Ögonspårningsteknik – En problemlösare

Användningsområden är många för ögonspårningsteknik. Förutom en förstärkt upplevelse i datorspel och andra interaktiva applikationer, och förbättring av olika mänskliga beteendediagnoser som exempelvis att upptäcka dyslexi, förbättrar det även hjälpmedelskommunikation, marknadsundersökningar, AR / VR, säkerhetssystem i fordon och forskning etc. Med Google, Apple, Tobii, Smarteye och Microsoft i spetsen tar …

Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala Samhället

Problemlösning, friare tänkande för att hantera nya möjligheter, där fokus skiftar från att veta svaret till att ställa rätt frågor, lära sig mänskligt beteende och etik, med andra ord mjuka färdigheter, för ett framgångsrikt arbetsliv. Då sådan kompetens är och kommer att vara hårdvaluta på arbetsmarknaden, eftersom artificiell intelligens och …

Designens inverkan på ett lärande arbetsliv

Design letar sig in till kärnan av företagsorganisationer som en källa för omvandling. Men utvecklingen berör inte estetik som termen antyder. Istället förändrar designens inverkan hur människor arbetar som ett svar på nya marknadsverkligheter och kraften i digitaliseringen. Designtänkande ger empati Empati är en av de viktigaste drivkrafterna i designtänkande …