E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

E as in Experience - Interactive Books with Integrated Storytelling

Interaktiva böcker, förlagstjänster, lärande

Interaktiva böcker, förlagstjänster och lärande i SOE PublishingLab

Interaktiva böcker, förlagstjänster och lärande i SOE PublishingLab

+Digitala Marknadsföringstjänster med interaktivitet

Berättelser för förståelse och organisationsutveckling

Lyssna på storyn {Play} Ren information är endimensionell och saknar ofta förmågan att säkerställa sanningsenligheten för mottagaren för vad som kommuniceras. Då sådana dator liknande data är tråkiga och inte bildar broar till engagemang. Lösningen är att du behöver något för att tillfredsställa mottagarnas känslomässiga intelligens. Din information bör därför …

Att förbättra din prestation genom att göra den till en självuppfyllande professia

Lyssna på storyn {Play} Ny forskning från University of Wisconsin-Madison och University of California om hur du kan förbättra din prestation tar sin utgångspunkt i medvetandet. Forskargruppen har undersökt möjligheterna att orsaka positiva förändringar i kognitiva funktioner genom att manipulera förväntningar. Studien fokuserar på långsiktig beteendeträning där 193 personer delades in …

Din verktygslåda för att göra egna interaktiva böcker

Lyssna på storyn (uppdaterad version) {Play} Interaktiva böcker tar otvivelaktigt digital litteratur- och lärandeupplevelsen till nästa nivå. Möjligheterna med att förstärka ett manuskript är i det närmaste ändlösa. Där den grundläggande lösningen alltid startar från läsaren eller iReader som vi föredrar att kalla användaren av interaktiva böcker. Nu är det …

Utbildningspolicy : Påskyndar digitaliseringen i skolan

Lyssna på storyn {Play} Den digitala utbildningspolicy pakten i Tyskland har sedan början av 2019  genererat federala medel på 1,5 miljarder euro för att förbättra den digitala infrastrukturen i skolor. Samtidigt som pågående projekt värda 3,1 miljarder euro har godkänts. Federal utbildningsminister Bettina Stark-Watzinger förklarar: “Den digitala pakten tar fart, …

Humanistiska Pedagogiska Metoder för den Digitala tidsåldern

Lyssna på storyn {Play} Bör skolan enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda humanistiska pedagogiska metoder där målet är att förbättra den studerandes bildning och individuella livsvägsval? Det senare inkluderar även möjligheten att ändra livsvägsval i processen av livslångt lärande. …

Lärande för alla sinnen – Ny forskning om ljud och beröring

Lyssna på storyn {Play} Howard Gardner publicerade 1983 boken Frames of Mind – The theory of multiple intelligences, där han identifierar nio olika intelligenstyper för lärande för alla sinnen. Boken hade en banbrytande effekt på visionen om pedagogik. Det blev allmänt en av drivkrafterna från ett systemiskt förhållningssätt till lärande …

I huvudet på en entreprenör och vad vi kan lära av det

Lyssna på storyn {Play} Entreprenörskap innebär en individs förmåga att omvandla idéer till funktionella tjänster och produkter, och vidare till marknadsframgång. Dessa egenskaper kräver en hög nivå av kreativitet och självkänsla. Men forskning från Warwick Business School av Gabriela Cacciotti och James Hayton visar att rädsla också är en av …

Kreativ förmåga – var kommer den ifrån?

Lyssna på storyn {Play} Kreativ förmåga är i grunden resultatet av att söka, omorganisera och kombinera semantiskt minne. En ny forskningsartikel gräver djupare i vilka mekanismer som spelar in när en kreativ idé genereras. Eftersom minnessökning inte bara bestäms av semantisk minnesstruktur utan även en kontrollkomponent kan identifieras. Den fungerar …

Interaktiva böcker och onlinekurser – en jämförelse

Lyssna på storyn {Play} Skillnaden mellan onlinekurser och interaktiva böcker i en översikt kan ses som ganska vag. Men medan en interaktiv bok är en förstärkt version av den traditionella e-boken eller en tryckt bok. Där böckernas traditionella inslag av djupinlärning och en studerande som ofta går fram och tillbaka …

Lärande design för barn och framtidens kompetensutveckling

Lyssna på storyn {Play} Kompetensutveckling och lärande design för barn anpassad för det digitala samhället skiljer sig till stor del från 1900-talets klassrums- och läroboksmiljö. Två rapporter från OECD och Nielsen Norman Group bildar i denna anda språngbrädor för lärande designern i det 20:e århundradet. I OECD:s rapport “The future …