Etikett: <span>lärande</span>

Etikett: lärande

Neuroforskare kartlägger hur hjärnan förstår musik och konsekvenser för lärande

Lyssna på storyn {Play} I en genombrottsstudie har forskare kastat nytt ljus över hur våra hjärnor bearbetar melodiernas magi. Dessa resultat tyder på att det finns en komplex karta i våra hjärnor som är dedikerade till att förstå musik vi hör. Studien fördjupar sig i melodins kärnelement – ​​tonhöjd (högheten …

Genombrott i att förstå hur våra hjärnor lär sig: Ett annat tillvägagångssätt än AI

Lyssna på storyn {Play} Forskare har upptäckt en grundläggande skillnad i hur den mänskliga hjärnor lär sig jämfört med artificiell intelligens. Detta genombrott kan leda till snabbare, effektivare inlärningsalgoritmer inom AI och en djupare förståelse för hur den mänskliga hjärnan fungerar. Studien, publicerad i Nature Neuroscience, fokuserade på hur hjärnan …

Topp 10 mest lästa och lyssnade artiklar 2023 på eLearningworld.se

För att sammanfatta en trend från topp 10 av de mest lästa artiklarna på eLearningworld (se nedan): Hur man anpassar,  upprätthåller och implementerar lärandeupplevelser efter det digitala samhällets förutsättningar. Fortbildning för lärare – det första utbildningscentret har öppnat Framtiden för distansarbete och lärande – fördelar, utmaningar och trender Främja en …

Kognitionsvetenskap och lärande – trendrapport

Lyssna på storyn {Play} De senaste trenderna inom kognitionsvetenskap och lärande är fokuserade på att utveckla personliga och adaptiva lärandeupplevelser som tar hänsyn till varje studerandes unika behov. Detta möjliggörs av framsteg inom artificiell intelligens (AI) och annan teknik som används för att förbättra lärandeupplevelser. Här är några av de …

Interaktiv bokdesign – research och fördelar

Lyssna på storyn – Uppdaterad version! {Play} Interaktiv bokdesign är ett format där du kan mixa krafter från webben med krafter från bokens format. Där funktionalitet som du bör använda beror på syftet med den interaktiva boken. Möjligheterna att mixa olika medieformer och interaktiva funktioner är närmst oändliga. I denna …

Lärande för alla sinnen – Ny forskning om ljud och beröring

Lyssna på storyn {Play} Howard Gardner publicerade 1983 boken Frames of Mind – The theory of multiple intelligences, där han identifierar nio olika intelligenstyper för lärande för alla sinnen. Boken hade en banbrytande effekt på visionen om pedagogik. Det blev allmänt en av drivkrafterna från ett systemiskt förhållningssätt till lärande …

Centrum för Användarupplevelsen och dess komplikationer

Lyssna på storyn {Play} Fyra typer av användare förväntas göra entré i din interaktiva bok. Dessa utgör centrum för användarupplevelsen som du skapar. Ditt jobb är därav att anpassa det interaktiva lärandet i modulen och supporten till samtliga dessa användartyper… Men vilka är nu dessa användare? Ett av de främsta …

Människocentrerad utbildning avgörande enligt utbildningsstrateg

Lyssna på storyn {Play} Oavsett om det är i utbildning eller på arbetsplatsen har COVID-19-pandemin orsakat betydande störningar, men också öppnat upp några stora möjligheter till förändring i hur människor arbetar tillsammans. Till exempel har organisationer som har letat efter sätt att bli mer flexibla, innovativa eller förändra sin kultur …

Pedagogisk utveckling med Gamifiering – Lärandemodeller

Lyssna på storyn {Play} Ökat involvering och engagemang, fördjupad individanpassning och strömlinjeformad administration, är vad dessa tekniker i grunden åstadkommer för utbildning, men det finns mängder med mervärde utöver detta. Och eftersom den digitala tidsåldern kräver trial- and error träning, förespråkar och kräver individuell talang och kompetens, och mobilitet och …

Designens inverkan på ett lärande arbetsliv

Design letar sig in till kärnan av företagsorganisationer som en källa för omvandling. Men utvecklingen berör inte estetik som termen antyder. Istället förändrar designens inverkan hur människor arbetar som ett svar på nya marknadsverkligheter och kraften i digitaliseringen. Designtänkande ger empati Empati är en av de viktigaste drivkrafterna i designtänkande …