Centrum för Användarupplevelsen och dess komplikationer

Centrum för Användarupplevelsen och dess komplikationer

Lyssna på storyn

{Play}

Fyra typer av användare förväntas göra entré i din interaktiva bok. Dessa utgör centrum för användarupplevelsen som du skapar. Ditt jobb är därav att anpassa det interaktiva lärandet i modulen och supporten till samtliga dessa användartyper… Men vilka är nu dessa användare?

Centrum för Användarupplevelsen och dess komplikationer

Ett av de främsta kännetecknen för modernt livslångt lärande och berättande är användarvänlighet. Inte förkunskaper utan intuitionen ska vara vägledande för iReadern av en interaktiv bok, alltså att enkelt kunna ta sig fram genom innehållet med hjälp av de verktyg och funktioner som finns tillgängliga. Detta kompliceras av att olika människor går olika tillväga när de tar sig an en interaktiv bok. I en mer djupgående analys utkristalliseras fyra typer av användare.

UX Design interactive books

Måljägaren

…har fullt fokus på att uppnå samtliga formella mål med den interaktiva boken med högsta poäng och de mest välformulerade kommentarerna. För denna användartyp är således viktigt att det finns kvantifierbara mål och innehållet bör vara anpassat för att effektivt uppnå dessa mål. Helst vill måljägaren att slutresultatet är kopplat till en befintlig standard som t ex Europarådets nivåskala för främmande språk, eller åtminstone att kunna nå toppen av en leaderboard i ett gamifierat system.

Utforskaren

…vill ha ut så mycket av innehållet, funktionerna och verktygen som det bara är möjligt. Varenda liten vrå av den interaktiva boken ska undersökas samtliga verktyg testas och användas. Djupgående feedback, researchuppgifter i anslutning kapitlens interaktiva övningar, tillhörande lexikon är några funktioner som är mycket välkomna i utforskarens ögon. Fördjupning av sina kunskaper är det primära målet, medan att uppnå formella målen för den interaktiva bokens är ett mer sekundärt mål.

Kontaktsökaren

…har som främsta mål att genom dialog med andra kursdeltagare förbättra sina egna kunskaper men också dela med sig av sina egna erfarenheter. Självfallet går kontaktsökaren även igenom de olika i interaktiva övningarna i boken. Detta sker till stor del för att fullt ut kunna delta i diskussionen på forumet, chatten, per telefon eller i fysiska möten. Det primära målet är alltså genom målinriktat nätverkande uppnå de formella målen för modulen.

Mördaren eller hackaren

…för att använda internetvärldens språk, är den absolut besvärligaste användartypen, men i detta fall också ofta, den mest nyttiga. Det primära målet är to ”beat the system”, hitta kryphålen, ta genvägar för att på enklast möjliga sätt nå slutet på den interaktiva boken. Därtill använder hackaren kommunikationsverktygen till att missleda och ibland förfölja andra deltagare. Då denna användartyp är väldigt aktiv med stort engagemang bör fokus ligga på att inspirera till att omvandlas till någon av de andra användartyperna. Men, genom sitt agerande får dock denna användartyp en konstruktiv funktion som felsökare, särskilt då en interaktiv bok alltid bör uppdateras, förbättras och utvecklas.

Centrum för Användarupplevelsen

Användarens upplevelse av den interaktiva boken, alltså kombinationen av funktioner, interaktivitet och estetik, är avgörande för effektivt lärande och berättande. Nästa steg är att tillfredsställa, det centrum för användarupplevelsen, som i denna artikel har kategoriserats i fyra användartypers preferenser, både som författare till interaktiva böcker och som lärare.

Artikelförfattare:
LarsGöran Boström©

interaQtive Books på väg

Interactive Books

Soe Publishinglab To Create Interactive Books

created in SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab