Genombrott i att förstå hur våra hjärnor lär sig: Ett annat tillvägagångssätt än AI

Genombrott i att förstå hur våra hjärnor lär sig: Ett annat tillvägagångssätt än AI

Genombrott i att förstå hur våra hjärnor lär sig: Ett annat tillvägagångssätt än AI

Lyssna på storyn

{Play}

Forskare har upptäckt en grundläggande skillnad i hur den mänskliga hjärnor lär sig jämfört med artificiell intelligens. Detta genombrott kan leda till snabbare, effektivare inlärningsalgoritmer inom AI och en djupare förståelse för hur den mänskliga hjärnan fungerar.

Studien, publicerad i Nature Neuroscience, fokuserade på hur hjärnan justerar kopplingar mellan neuroner under inlärning. Till skillnad från AI, som förlitar sig på trial-and-error-justeringar, verkar hjärnan ta ett mer strategiskt tillvägagångssätt.

Den grundläggande skillnaden i hur våra hjärnor lär sig: Prospektiv konfiguration

Istället för att direkt modifiera kopplingar baserat på fel, etablerar hjärnan först ett balanserat aktivitetsmönster bland neuroner. Denna “prospektiva konfiguration” fungerar som en grund för lärande och förhindrar konflikt mellan befintlig kunskap och ny information.

Fördelar med hjärnans tillvägagångssätt:

 • Snabbare inlärning: Denna metod gör att hjärnan kan lära sig nya saker snabbare och mer effektivt jämfört med AI:s felkorrigeringsmetod.
 • Bevarad kunskap: Ny information stör inte befintlig kunskap, till skillnad från i vissa AI-system.
 • Robusthet: Hjärnans inlärningsprocess är mindre benägen för fel och distraktioner.

Implikationer för AI och hjärnforskning:

 • Utveckla snabbare AI-algoritmer: Att förstå hjärnans inlärningsprinciper kan inspirera till nya AI-algoritmer som lär sig snabbare och mer effektivt.
 • Att överbrygga gapet mellan AI och hjärnor: Forskare strävar efter att översätta de abstrakta principerna för framtida konfiguration till verkliga tillämpningar för AI.
 • Att förstå hjärnan: Den här upptäckten kan kasta ljus över hur hjärnan bearbetar information och lär sig, vilket kan leda till nya insikter om neurologiska störningar.

Utmaningar framåt:

 • Simulering av prospektiv konfiguration i AI: Nuvarande datorer kämpar för att implementera denna metod effektivt och kräver ny hårdvara eller specialiserade algoritmer.
 • Att överbrygga klyftan till verkliga hjärnor: Att förstå hur hjärnan implementerar framtida konfigurationer i sina komplexa neurala nätverk är en stor utmaning.

Denna forskning markerar ett viktigt steg framåt i att förstå hur hjärnan lär sig och har potential att revolutionera både artificiell intelligens och neurovetenskap.

Författad av
LarsGöran Boström©

Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
 • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
 • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
 • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab