Lärande för alla sinnen – Ny forskning om ljud och beröring

Lärande för alla sinnen – Ny forskning om ljud och beröring

Lyssna på storyn

{Play}

Howard Gardner publicerade 1983 boken Frames of Mind – The theory of multiple intelligences, där han identifierar nio olika intelligenstyper för lärande för alla sinnen. Boken hade en banbrytande effekt på visionen om pedagogik. Det blev allmänt en av drivkrafterna från ett systemiskt förhållningssätt till lärande till ett förhållningssätt där den studerande var centrum för inlärningsprocessen. Bland de nio typer av intelligens som Gardner identifierar är Musikalisk Intelligens (ljud), vilket betyder förmågan att uttrycka känslor i ton och identifiera toner och rytm. En annan av intelligenserna är Kroppslig/Kinestetisk, vilket innebär förmågan till fysisk fingertoppskänsla, hantera kroppsrörelser och en känsla för timing. Ny forskning från University of East Anglia om dessa typer av intelligens visar intressanta resultat.

Lärande för alla sinnen - Ny forskning om ljud och beröring

Ljud och beröring

Detta är särskilt intressant eftersom det västerländska samhället under mycket lång tid har gynnat två andra av Gardners intelligenser inom utbildning, nämligen Matematisk-logisk intelligens och Lingvistisk intelligens. Trots att det framväxande digitala samhället kräver fokus på alla nio intelligenser. Forskarna vid University of East Anglia har identifierat hur våra hjärnor bearbetar förnimmelser av ljud och beröring där deras studie visar hur hjärnans olika sensoriska system är nära sammankopplade. Teamets chefsforskare, Dr Fraser Smith, förklarar på följande sätt:

“Vi vet att när vi hör ett välbekant ljud som att studsa en boll, leder detta till att vi förväntar oss att se ett visst föremål. Men vad vi har funnit är att det också leder till att hjärnan representerar hur det kan kännas att röra och interagera med det objektet.”

På detta sätt kommer hjärnan att förbättra processen för sensorisk information och sammankoppla i detta fall musikalisk intelligens och kroppslig/kinestetisk intelligens, när man använder Gardners terminologi. Forskarnas metod bygger på att använda en MRI-skanner för att samla in hjärnavbildningsdata på 10 deltagare som lyssnade på olika ljud som genererades av interagerande objekt. Forskargruppen använde avancerad maskininlärning för att testa aktiviteterna. Dr Smith fortsätter:

“Våra resultat utmanar neuroforskares traditionella förståelse hur sensoriska hjärnområden fungerar och visar att hjärnans olika sensoriska system faktiskt alla är väldigt sammanlänkade.”

Lärande för alla sinnen

Men hur kan detta kopplas till Howard Gardners nio intelligenstyper, och hur kan detta kopplas till lärande? Hur påverkar dessa nya rön av sensoriska sammankopplingar inlärning, inklusive lärande design? Där lärande inte bara ska arbeta för att utveckla de nio intelligenserna, utan också kopplingarna mellan dem. Med sådana mål i vårt digitala samhälle är det uppenbart att ett av de viktigaste verktygen för en Lärande Designer för att optimera lärandeupplevelsen är edtech. Mer om detta senare, här på eLearningworld.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken Learning Design in Practice for Everybody och utvecklare av SOE PublishingLab

Klicka för mer information om interaQtive books
Klicka för mer information om interaQtive books
Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab