Neuroforskare kartlägger hur hjärnan förstår musik och konsekvenser för lärande

Neuroforskare kartlägger hur hjärnan förstår musik och konsekvenser för lärande

Neuroforskare kartlägger hur hjärnan förstår musik och konsekvenser för lärande

Lyssna på storyn

{Play}

I en genombrottsstudie har forskare kastat nytt ljus över hur våra hjärnor bearbetar melodiernas magi. Dessa resultat tyder på att det finns en komplex karta i våra hjärnor som är dedikerade till att förstå musik vi hör.

Studien fördjupar sig i melodins kärnelement – ​​tonhöjd (högheten eller lågheten hos en ton), tonhöjdsförändring (skillnaden mellan toner) och förväntan (hur vår hjärna förutser vilka toner som kan komma härnäst). Forskare upptäckte att olika regioner i hjärnans hörselfunktion är specialiserade på att avkoda specifika aspekter av melodi.

Dessutom avslöjar studien en spännande överlappning mellan hur våra hjärnor bearbetar musik och tal. Vissa hjärnområden visade sig hantera både musik och språk, speciellt med fokus på tonhöjd och tonhöjdsförändringar. En unik uppsättning hjärnregioner verkar dock aktiveras specifikt när vi förutser tonerna i en melodi.

Detta arbete avslöjar att våra hjärnor inte bara är programmerade att upptäcka noter, utan har en inbyggd känslighet för relationerna mellan dessa noter. Det hjälper oss att förstå varför musik känns så meningsfullt och strukturerat.

Fynden banar väg för större insikter om det komplexa och vackra samspelet mellan musik och det mänskliga sinnet och vägen för vidare forskning om hur musik påverkar hjärnan, vilket potentiellt leder till insikter om dess terapeutiska användning eller hur musikalisk träning skulle kunna öka kognitiva förmågor.

I nästa steg kan denna forskning om musik kopplas till kognitiv vetenskap om lärande:

 • Förstå hjärnans funktion: Forskningen ger värdefulla insikter om hur hjärnan bearbetar hörselinformation, speciellt med fokus på musik. Detta bidrar till kognitiv vetenskap genom att kartlägga sensorisk bearbetning och förstå hur våra hjärnor utvinner mening från komplexa mönster.
 • Specificitet vs generalisering: Kognitionsvetenskap studerar hur specialiserade våra mentala processer är. Studien tyder på att även om hjärnan använder någon allmän kod för både musik- och talbearbetning, används distinkta hjärnregioner specifikt för att förstå musik. Detta stödjer tanken att hjärnan har modulära element för olika typer av lärande.
 • Minne och förväntan Forskningen belyser förväntningarnas roll vid bearbetning av musik, vilket tyder på att hjärnan kan bygga interna modeller av melodiska mönster. Detta är i linje med kognitionsvetenskapens principer om hur vi bygger konceptuell kunskap och använder tidigare erfarenheter för att göra förutsägelser, en avgörande faktor för lärande.
 • Neuroplasticitetsimplikationer: Även om studien inte direkt fokuserar på lärande, väcker förståelsen av dessa musikspecifika moduler i hjärnan frågor om hur musikträning och exponering kan forma dessa regioner över tid. Detta kan ge information om inlärningsstrategier och terapiinterventioner, särskilt inom områden relaterade till auditiv bearbetning och kommunikation.

Potentiella områden där denna kunskap kan tillämpas:

 • Musikutbildning: Forskningen skulle kunna användas till att optimera musikundervisning genom att betona de olika delarna av en melodi (tonhöjd, tonhöjdsförändring, förväntan) för att förbättra inlärningen.
 • Språkinlärning: Att förstå hur tonhöjd och tonhöjdsändring bearbetas kan ge insikter i hur man kan förbättra andraspråksinlärningen, särskilt tonala språk.
 • Rehabilitering: Forskningen kan erbjuda vägar för att utveckla terapiverktyg som använder musik för att hjälpa till med rehabilitering för personer med hörselbearbetning eller talstörningar.

Studien genomfördes av forskare från UC San Francisco

Författad av

LarsGöran Boström©


Information från eLearningworld Europe AB och B-InteraQtive Publishing

Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
 • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
 • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
 • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab