Kategori: <span>Lärande Design</span>

Kategori: Lärande Design

Utvald

En kreativ berättelse om livslångt lärande med öppen källkod

Lyssna på storyn {Play} Under 2000-talet är livslångt lärande viktigare än någonsin tidigare. Världen förändras snabbt och behov av nya färdigheter och kunskaper dyker ständigt upp. För att ligga före behöver vi kunna lära och anpassa oss kontinuerligt till den strida strömmen av nya möjligheter. Ett sätt att uppnå livslångt …

Artificiell intelligens i utbildning – trender

Lyssna på storyn {Play} Artificiell intelligens (AI) omvandlar snabbt utbildningslandskapet. Från personanpassade lärandeupplevelser till automatiserad bedömning, AI erbjuder otaliga möjligheter att förbättra undervisning och lärande. Denna artikel utforskar de senaste trenderna inom AI i utbildning, inklusive dess potentiella fördelar och utmaningar. Vi kommer att granska populära AI-verktyg, analysera deras inverkan …

Studie avslöjar styrkan hos visuella effekter i strategiskt beslutsfattande

Lyssna på storyn {Play} En ny studie publicerad i Strategic Management Journal belyser den centrala rollen av visuella effekter i strategiskt beslutsfattande (SDM). Forskningen, utförd av Felipe A. Csaszar, Nicole Hinrichs och Mana Heshmati, avslöjar att bilder, såsom diagram och grafer, avsevärt förbättrar chefers kognitiva förmågor, vilket leder till bättre …

Släpp loss lärkraften i din hjärna: träning, sensoriskt engagemang och intuitiv design

Lyssna på storyn {Play} Lärande är en grundläggande mänsklig erfarenhet som formar vår förståelse av världen från vagga till grav. De senaste framstegen inom kognitiv vetenskap avslöjar dock kraftfulla sätt att optimera denna process genom intuitiv design. I det följande utforskas tre nyckelelement som bidrar till hjärnanpassat lärande: fördelarna med …

Expertgruppen uppmanar till översyn av skolprov i skuggan av ChatGPT och AI

Lyssna på storyn {Play} En expertpanel som samlats för att ta itu med utmaningarna från ChatGPT och andra avancerade AI-verktyg har lämnat rekommendationer till den danska ministern för barn och utbildning. Rapporten efterlyser en betydande förändring av tentamens praxis för att säkerställa rättvist och prioriterat lärande inför det snabba utvecklandet …

Neuroforskare kartlägger hur hjärnan förstår musik och konsekvenser för lärande

Lyssna på storyn {Play} I en genombrottsstudie har forskare kastat nytt ljus över hur våra hjärnor bearbetar melodiernas magi. Dessa resultat tyder på att det finns en komplex karta i våra hjärnor som är dedikerade till att förstå musik vi hör. Studien fördjupar sig i melodins kärnelement – ​​tonhöjd (högheten …

Mer praktiskt och utforskande lärande i skolan, Norge tar täten

Lyssna på storyn {Play} Den norska regeringen har avsatt 127 miljoner norska kronor till kommunerna i landet för att göra skolvardagen för elever mer relevant, praktisk och utforskande. Pengarna fördelas som ett öronmärkt bidrag efter antalet elever i årskurs 5-10. Kommuner kan ansöka om bidraget genom att fylla i ett …

AI Djupinlärning vs Mänsklig Djupinlärning: För två olika former av intelligens

Lyssna på storyn {Play} När det gäller kunskapsinhämtning har två distinkta men ändå kompletterande processer uppstått: AI djupinlärning och mänsklig djupinlärning. Även om båda involverar inhämtning och bearbetning av information, skiljer de sig avsevärt i sitt källmaterial och den inverkan de har på vår förståelse. AI Djupinlärning: Datadriven kunskap AI …

OECD släpper ny rapport som lyfter fram utmaningar inom finansiell kompetens

Lyssna på storyn {Play} OECD har släppt en ny rapport som bedömer nivån av finansiell kompetens bland vuxna i 39 länder och ekonomier. Rapporten fann att i genomsnitt endast 34% av de vuxna nådde minimimålet för finansiell kompetens, definierat som minst 70 av 100 poäng. Viktigaste resultaten Nivåerna på finansiell …

Oförutsägbar uppväxtmiljö leder till mindre benägenhet att utforska och lära sig, visar ny forskning

Lyssna på storyn {Play} En ny studie visar att barn som upplever oförutsägbarhet under sin barndom är mindre benägna att utforska och lära sig. Studien fann att barn som uppfattade sin miljö som oförutsägbar var mer benägna att upprepa tidigare val, även när dessa val gav lägre belöningar. Forskarna säger …