Nya teknologier och trender som påverkar utbildning – Ny rapport från EU-kommissionen

Nya teknologier och trender som påverkar utbildning – Ny rapport från EU-kommissionen

Lyssna på storyn

{Play}

En ny rapport har identifierat ett antal nya teknologier och trender som har potential att avsevärt påverka utbildningen under de kommande åren. Rapporten, som publicerades av Europeiska kommissionen, belyser vikten av att reglera teknisk innovation för att tillåta olika utbildningsvisioner att frodas, och noterar också behovet av att koppla samman industripolitik med teorier om lärande och utbildningspolicy.

Nya teknologier och trender som påverkar utbildning - Ny rapport från EU-kommissionen

Några av de nyckelteknologier som lyfts fram i rapporten inkluderar:

 • 5G- och 6G-nätverk: Dessa nästa generations nätverk kommer att möjliggöra nya virtuella miljöer och applikationer för Extended Reality (XR).
 • Blockchain och mikrocertifikat: Dessa tekniker skulle kunna omdefiniera sättet på vilket kunskapsbedömning och kompetenscertifiering organiseras.
 • Lärande analys: Utvinning av data inom utbildning skulle kunna förstärka och informera om utvecklingen av nya pedagogiska tillvägagångssätt, inlärningsteknik och utbildningspolitik.
 • Artificiell intelligens (AI): AI-system kan stödja utvecklingen av inlärningsförmåga när de blir “smarta följeslagare”, “lärpartners” eller “kognitiva verktyg”.

Nya teknologier för utbildning

En av nyckelteknologierna som lyfts fram i rapporten är 5G, som förväntas öppna upp nya möjligheter för inkluderande virtuella miljöer och applikationer för extended reality (XR). Rapporten förutspår också att utbyggnaden av 6G-standarden kommer att leda till ett nytt paradigm för synkronisering och sammansmältning av det fysiska och det digitala, vilket kan få en djupgående inverkan på undervisning och lärande.

En annan viktig trend som lyfts fram i rapporten är tillväxten av mikrocertifikat, som är verifierbara digitala referenser som kan användas för att visa färdigheter och kunskaper. Rapporten förutspår att mikrocertifikat kommer att vinna mark med målsättningen att alla medborgare behöver engagera sig i kontinuerlig utveckling och kompetenshöjning.

Författarna diskuterar också den potentiella inverkan av artificiell intelligens (AI) på utbildning och noterar att AI-system har nått en mognadsnivå där de nu kan efterlikna och till och med överträffa människor i vissa uppgifter. I synnerhet belyses den potentiella inverkan av generativ AI och grundmodeller på utbildning.

Som avslutning framhålls vikten av att förstå de flöden av personuppgifter som är resultatet av interaktionen mellan studenter och datorsystem. Författarna hävdar att detta är ett väsentligt krav för alla som fattar beslut om införandet av framväxande teknologier i utbildningsmiljöer.

Sammantaget ger rapporten en värdefull översikt över de framväxande teknologierna och trenderna som har potential att avsevärt påverka utbildningen under de kommande åren. En av huvudpunkterna i rapporten fokuserar på vikten av att reglera teknisk innovation och förstå dataflöden av personuppgifter för att säkerställa att dessa tekniker används på ett sätt som gynnar alla studerande.

Viktiga takeaways

 • Nya teknologier förändrar snabbt vårt sätt att leva och arbeta, och utbildning är inget undantag.
 • En ny rapport har identifierat en rad framväxande teknologier med stor potential att påverka utbildning.
 • Dessa teknologier inkluderar 5G- och 6G-nätverk, blockchain- och mikrocertifikat, läranalys och artificiell intelligens.
 • Rapporten diskuterar också potentiella konsekvenser av dessa teknologier för lärandeteori och utbildningspolicy.
 • Den avslutar med att lyfta fram vikten av att reglera teknisk innovation och koppla samman industripolitik med teorier om lärande och utbildningspolitik.

Click here to review and download the report

eLearningworld Research

More research: Interactive storytelling – A new way to deep learn and experience


Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

 • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
 • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
 • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
 • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab