Hjärnanpassat Lärande – Förberedelse, teori och praktik

Hjärnanpassat Lärande – Förberedelse, teori och praktik

Lyssna på storyn

{Play}

Ett optimerat hjärnanpassat lärande förutsätter att så många sinnen som möjligt är aktiva i ett innehåll som är engagerade, explorativt, och lärorikt bokstavligt talat. Men för att få full effekt krävs ytterligare en ingrediens i förberedelsefasen, nämligen träning, fysisk träning, vilket bidrar till förbättrad minnesförmåga, ökad mottaglighet för lärande, och ökad kreativitet med mera.

Öppna sinnena med fysisk träning

Hjärnanpassat Lärande - Förberedelse, teori och praktikEnligt psykiatrikern, doktorn och bästsäljande författaren Anders Hansen i boken Hjärnstark har fysisk träning betydande inverkan på människors lärande. Förbättrad koncentrationsförmåga, förbättrad memorering och förbättrad kreativitet bidrar till att göra lärandet effektivare och mer engagerat för människor som har tränat innan de börjar dagens lektion. Forskningsstudier visar betydande inverkan på bland annat läsförståelse, matematik och lärande i allmänhet. Där den fysiska träningen stärker olika delar i hjärnan genom att hjärnans grå substans som behandlar information och lagrar i minnet stärks. Liksom att hjärnans vita substans som sköter signalerna mellan hjärncellerna ökar konnektiviteten. Av detta följer att för att optimera hjärnpassat lärande måste en betydande andel fysisk träning finnas med på schemat … varje lärandedag … genom hela din livslånga lärande resa.

Låt dina sinnen vara din guide

Låt dina sinnen vara din guideLärande förutsätter upplevelser och kunskaper som vi tar emot med våra sinnen. Att en lärandemiljö kan erbjuda mycket och varierande sensorisk stimulans är därför avgörande för en individs kunskapsutveckling. Allra bäst blir effekten om praktiska övningar på ett handgripligt sätt finns integrerat i lärandet helst med känsloladdade ingredienser. Inlärning handlar således i hög grad om att spela på sinnenas mottaglighet. Minnesfunktionen är med denna bakgrund en process som aktiverar hela hjärnan. Det är därför att föredra att man aktiverar så många sinnen som möjligt vid inlärningstillfället. Hjärnforskaren Torkel Klingberg som bland mycket annat är författare till boken Den översvämmade hjärnan tillägger;

”Att träna ett multimodalt område skulle man förmodligen ha större nytta av än att träna ett område som bara har med exempelvis hörsel att göra.”

Syn och hörsel är självfallet viktigast, men utmaningen för pedagoger och läromedelsutvecklare är att försöka att även aktivera övriga sinnen och därtill förmågor som exempelvis motorik. 

Arkitektur för Hjärnanpassat Lärande

En lärmiljö ska vara som när man går in i en byggnad och den öppnar sig naturligt för en. Man ska inte behöva en instruktionsbok eller anvisningar för att ta sig fram. Man bör kunna förstå intuitivt var dörren finns eller hur man ska komma från en våning till nästa. Det vill säga man bör kunna lära sig hur man ska komma in och hur man ska använda det fullt ut. Liksom god arkitektur är en bra lärmiljö intuitivt begriplig för människor. Faktum är att formgivning och användarvänlighet är även de lämpligaste instrumenten att särskilja sina produkter och tjänster på en konkurrensfylld marknad. Detta är en del i utvecklingen från ingenjörsstyrning till att låta pedagoger och innehållsexperter utveckla lärandet.

För när den studerande går in i en lärmiljö är hon mycket mån om att lätt hitta rätt innehåll i så få steg eller knapptryckningar som möjligt och därtill med samma lätthet finna support och hjälpfunktioner. Mycket viktigt är också att lärmiljön inte berövar användaren makten att fatta beslut. Hon ska alltså med lätthet kunna navigera i innehållet och använda verktyg som finns. Inget krångel, raka rör, låt dina sinnen bli din guide till ny kunskap, när som helst, var som helst…

Författad av
LarsGöran Boström©

Reseböcker till nedsatt pris i BiQstore

En reseskildring från Europa 1842 - reserea Matresan genom Småland - reserea En fransman i Stockholm 1844-45 - reserea!

Klicka här för att ta del av erbjudandena

SOE PublishingLab – mer information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab