Visualisering för att möjliggöra samarbete och idégenerering

Visualisering för att möjliggöra samarbete och idégenerering

Lyssna på storyn

{Play}

6iModel för kreativ projekthantering presenteras i boken “Learning Design in Practice for Everybody” av LarsGöran Boström. Modellen möjliggör kritiskt tänkande och visualisering av idéerna för att göra processen mer effektiv. Modellen kan användas för de flesta former av projekt där kreativitet, problemlösning och innovation är drivkrafterna. En av de viktigaste delarna av modellen är brainstorming på imaging-stadiet.

Visualisering för att möjliggöra samarbete och idégenerering

Brainstorming med stöd av visualisering och 6iModel

Det tredje stadiet i 6iModel är imaging-stadiet, som är inriktat på visualisering och samarbete för att generera den grundläggande lösningen för ditt projekt.

“Om det bara är du som driver projektet har du nu en mindmap med ett brainstorming-lager inkluderat och en skiss där du har visualiserat idéerna med din lärande upplevelse. Men om det är en grupp som driver projektet krävs ytterligare ett steg för att öppet utvärdera, diskutera och dra slutsatser om vilka idéer som ska vara motorn i projektet.”

Från boken: Learning Design in Practice for Everybody

För att förenkla arbetsprocessen och visualiseringen av projektets utveckling erbjuder Creately en välfungerande plattform för brainstorming och projekthantering i allmänhet.

Fördelar med visuella samarbetsverktyg för brainstorming

Brainstorming är en populär teknik för att generera nya och innovativa idéer. Det kan dock vara utmanande att göra det effektivt, särskilt för team som arbetar på olika platser. Visuella samarbetsverktyg kan göra brainstorming enklare genom att tillhandahålla ett delat utrymme där teammedlemmar kan bidra och dela sina idéer visuellt. 

I denna anda ebjuder visuella samarbetsverktyg ett antal fördelar för brainstorming, inklusive:

  • Ökad kreativitet: Visuella samarbetsverktyg uppmuntrar deltagarna att tänka visuellt, vilket kan väcka nya idéer och främja kreativitet.
  • Förbättrad kommunikation och samarbete: Visuella samarbetsverktyg gör det lättare för teammedlemmar att kommunicera och samarbeta, oavsett var de befinner sig.
  • Bättre organisation och dokumentation: Visuella samarbetsverktyg hjälper till att organisera och dokumentera idéer som genereras under brainstormingsessioner.

Läs mer om boken Learning Design in Practice for Everybody här och Createlys guide om hur man använder visuella samarbetsverktyg för kreativ brainstorming med team eller grupper här.

Mer om projekthantering på eLearningworld

Använd Din Kreativitet genom ett Personligt Makerspace där Du kan skapa interaktiva böcker Klicka för mer information

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab