Kategori: <span>Entreprenörskap</span>

Kategori: Entreprenörskap

Ramverk för problemlösning och projektledning anpassat till den digitala tidsåldern

Lyssna på storyn {Play} Designtänkande har vuxit fram som ett populärt ramverk för problemlösning och innovation inom olika branscher. Ursprungligen utvecklades det av designers för att skapa användarcentrerade produkter, så har det sedan antagits av projektledare och andra för att driva framgångsrika resultat. Från processdrivna tillvägagångssätt till människocentrerade metoder En …

I huvudet på en entreprenör och vad vi kan lära av det

Lyssna på storyn {Play} Entreprenörskap innebär en individs förmåga att omvandla idéer till funktionella tjänster och produkter, och vidare till marknadsframgång. Dessa egenskaper kräver en hög nivå av kreativitet och självkänsla. Men forskning från Warwick Business School av Gabriela Cacciotti och James Hayton visar att rädsla också är en av …

Utan EQ kommer du troligen vara ditt företags bäst bevarade hemlighet

Lyssna på storyn {Play} Låt dina sinnen vägleda dig, bejaka självmedvetenhet/anpassningsförmåga, samarbete/kollegialitet och empati, med andra ord, använda din emotionella intelligens (EQ) som nyckeln till framgång i ditt arbetsliv. Det här är råden i Harvard Business Review av James Runde, författaren till boken UNEQUALED, med 40 års erfarenhet från Morgan …

Mobil Teknologi bygger broar för Lärande Social integration

Mobil teknonologi bygger broar och kan vara en utjämnare för utbildnings- och andra sociala möjligheter i utvecklingsländerna. Men för att få detta att utvecklas till en sann framgångssaga är individcentrerad lärande design och utbildning i digital kompetens avgörande för utvecklingen. Detta är den viktigaste slutsatsen av Aspen Network of Development …

Omforma arbetsplatsen till en hälsosammare miljö

Hur optimerar man utformningen av en arbetsplats för att skapa en hälsosam arbetsmiljö? Ett team från University of Arizona Institute on Place and Wellbeing  (UAIPW) utförde i samarbete med USA: s General Services Administration (GSA) ett forskningsprojekt om att omforma arbetsplatsen. De använde realtids bärbara hälsosensorer och miljösensorer för att …

Oslo Science City för entreprenörskap och forskning

Den 19 augusti lanserades Norges första innovationsdistrikt med namnet Oslo Science City av statsminister Erna Solberg. Där visionen är att området ska vara smältdegel för innovation, kompetens, forskning och riskkapital. Statsministern sade följande vid öppnandet: ”Jag säger att kunskap är nyckeln till nya, gröna, smartare och mer lönsamma arbetsplatser. Och …

Entreprenörskapsutbildning vid universitet – bästa praxis

Forskning om entreprenörskapsutbildning vid universitet från Örebro universitet visar att bästa praxis för detta område kräver ett designtänkande (design thinking). Författarna Gabriel Linton och Markus Klinton skriver som bakgrund: ” Entreprenörskap har traditionellt lärts ut ur ett företagsekonomiskt perspektiv, där det är centralt att förutsäga framtiden och där världen ses …