Entreprenörskapsutbildning vid universitet – bästa praxis

Entreprenörskapsutbildning vid universitet – bästa praxis

Forskning om entreprenörskapsutbildningEntreprenörskapsutbildning vid universitet - bästa praxis vid universitet från ÖrebroEntrepreneurship Education at Universities - best practice universitet visar att bästa praxis för detta område kräver ett designtänkande (design thinking). Författarna Gabriel Linton och Markus Klinton skriver som bakgrund:

” Entreprenörskap har traditionellt lärts ut ur ett företagsekonomiskt perspektiv, där det är centralt att förutsäga framtiden och där världen ses som linjär med kända insatsvaror och resultat. Entreprenörer värld är en helt annan, oftast mer osäker miljö, och därför kräver en annan typ av kompetens.”

Entreprenörskapsutbildning vid universitet

Designtänkandet kan översättas till ett studentcentrerat tillvägagångssätt. Vilket gör den väl anpassad till entreprenörens kompetens och tänkesätt. Dessutom är designtänkande i grunden är ett aktivt tillvägagångssätt. Detta rimmar väl med grundläggande uppgifter för en entreprenör som är att omsätta idéer i praktiken. Studien “University entrepreneurship education: a design thinking approach to learning” publicerades i Journal of Innovation and Entrepreneurship – A Systems View Across Time and Space 20198:3.

Lärande Design i praktiken för alla

Detta var också det grundläggande utgångspunkten i min bok “Learning Design in Practice for Everyone“. Där 6iModel som bygger på designtänkande bland annat presenteras och är även en grundläggande metod för lärande design. Grunden för modellen följer nedan.

6iModel for design thinking projects

Entreprenörskapsutbildning med designtänkande strategi fem viktiga punkter

  1. Istället för att fokusera på att skriva en affärsplan bör du rikta uppmärksamheten på grundidén och den faktiska problemlösningsaktiviteten (eller skapandet av möjligheter/-utveckling).
  2. Istället för att undervisa små delar av alla aspekter av att driva ett företag (marknadsföring, förvaltning, redovisning, etc.), vilket innebär en linjär strategi. Så bör utbildningens tillvägagångssätt inriktas på osäkerhetsaspekter med metoder som världskartläggningsanalys, hur man omsätter en idé i praktiken ur entreprenörens synvinkel.
  3. Istället för att lära “om” eller “för” entreprenörskap, bör tillvägagångssättet fokusera “genom”. Detta innebär att den process som entreprenören går igenom, inklusive handling, erfarenheter från den verkliga världen, och eftertanke.
  4. I stället för att fördefiniera mål i osäkra miljöer bör utbildning i entreprenörskap förlita sig på de medel som finns tillgängliga och skapa möjligheter.
  5. Istället för entreprenörskapsutbildning med föreläsningar bör fokus vara på att utveckla praktisk entreprenörskompetens. Detta gör ett designtänkande tillvägagångssätt det naturliga valet eftersom det i grunden utgår från mänskliga behov och att lösa problem från en människas förutsättningar.

Skrivet av
LarsGöran Boström©


Learning Design bokLearning Design ebok

 

JUST NU 50% rabatt i BiQStore fram till 10 maj!

Rabattkod: KJCGJFZT

Klicka på det bokformat du föredrar att gå till butiken.

 

 

 

Storyteller PublishingLab för interaktiva böcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab