Mobil Teknologi bygger broar för Lärande Social integration

Mobil Teknologi bygger broar för Lärande Social integration

Mobil Teknologi bygger broar för Lärande Social integrationMobil teknonologi bygger broar och kan vara en utjämnare för utbildnings- och andra sociala möjligheter i utvecklingsländerna. Men för att få detta att utvecklas till en sann framgångssaga är individcentrerad lärande design och utbildning i digital kompetens avgörande för utvecklingen. Detta är den viktigaste slutsatsen av Aspen Network of Development Entrepreneurs  (ANDE) som arbetar med tre olika sociala företag i Kenya, Nigeria och Filippinerna som använder mobil teknik i sina lokala samhällen. Trots de geografiska skillnaderna är erfarenheterna att använda mobil teknik för social utveckling liknande.

Mobil teknologi bygger broar

Dessa erfarenheter är bland annat:

För det första tar det betydande tid och resurser att få människor att använda tekniken på ett effektivt sätt.

För det andra får man aldrig glömma vem mobtech-lösningen är tänkt att användas av, som i alla former av lärande design så måste lösningen vara människocentrerad i sin approach, med andra ord en design thinking approach.

Ett exempel på de sociala företagen som använder mobtech för att förbättra ekonomiska, utbildnings- och hälsoresultat i de lokala samhällena är eLimu från Kenya. De designar interaktiva moduler för att förbättra läskunnighet, och ger lärarutbildning, samt hjälper eleverna att förbereda sig för tentor genom sin tablet-baserade mobilapp.

Skrivet av

LarsGoran Boström©


BOKERBJUDANDEN!

Learning Design eBookJust nu 50% rabatt i Google Play Books

Learning Design in Practice for Everybody

Klicka på länken för att ta del av rabattenNovellsamlingJust nu 50% rabatt i Google Play Books

Gränsfarare av LarsGöran Boström

Klicka på denna länk för att ta del av rabatten

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab