Karriär skakas till sin kärna

Karriär skakas till sin kärna

Lyssna på storyn

{Play}

Människor som kommer ut på arbetsmarknaden kan se fram emot 60 års arbetsliv där tryggheten för långtidsanställning inte längre finns. Dessutom, under dessa gyllene decennier där det digitala samhället har börjat mogna, kan innovation och transformation göra karriärsdrag föråldrade nästan över en natt. I denna anda omdefinieras och omvandlas begreppet karriär.

Karriär skakas till sin kärna

Lär sig inte tillräckligt snabbt

Avlära, lär om och lär dig kontinuerligt för att addera, uppdatera och uppgradera dina kunskaper och färdigheter. Dessutom är L&U (lärande och utveckling) en oundviklig del för att genomföra FoU (forskning och utveckling), den främsta drivkraften i det digitala samhället. I denna anda håller ledande företag på att se över sina karriärmodeller och L&U-infrastruktur för den digitala tidsåldern. Medan de flesta organisationer fortfarande är i de tidiga stadierna av denna omvandling.

En annan drivkraft i denna utveckling är att forskning visar att endast 1/3 av Millenniegenerationen tycker att deras organisationer använder deras kunskaper och färdigheter på ett lämpligt sätt. Där en vanlig slutsats är att de planerar att sluta eftersom de inte lär sig tillräckligt snabbt.

Nytt koncept för karriär och lärandehantering

Efter de små bitarna av kunskap i en löpande process leverans från det industrisamhället finns inte den gamla tidens lärande och karriär management inte längre. Kurshantering från den traditionella personalavdelningen byts ut mot personliga upplevelser och lärande vägar. Där lärande design är termen som leder vägen. HR-avdelningen kurerar utvecklingen och fungerar som rådgivare till nyttiga lärandeupplevelser för varje enskild medarbetare. Dessutom kan alla i organisationen bidra genom att utveckla lärande upplevelöser från sin individuella kompetens, och bör belönas därefter.

Att bygga din personliga portfölj av projektbaserat lärande och andra former av lärande är i en sådan miljö avgörande för framgång. Även om referenserna för att visa dina färdigheter kan göras på många sätt, kan det kallas obundet certifikat eller helt enkelt för att kunna visa resultatet av ett visst projekt. Lärande teknologier är väsentliga här, både för lärandeupplevelsen i sig, med t.ex. AR, VR och AI. Och för att kunna visa sina färdigheter och kunskaper med t.ex. Lärande analys, prestationer i ett gamifierat system och blockchain-teknik.

Det nya karriär konceptet är verkligen en lärorik resa med Dig själv som reseguide.

Författad av
LarsGöran Boström©

Author of the book Learning Design in Practice for Everybody and Learning Design Consultant and developer of SOE PublishingLab

Nya tjänster från B-InteraQtive Publishing

Rådgivning Digital Lärande Design

Rådgivning Digital Lärande Design

Kunskapshantering & Storytelling

interaQtive Books on demand

Klicka för mer information och kontakt

Blogginlägg om tjänsterna: Berättandets konst för Organisatorisk Tillväxt till en ny nivå

Mer om SOE PublishingLab

Services from eLearningworld Europe AB

Soe Publishinglab Learning Centre

FREE Learning Centre for interactive book development and UX design in general. The Learning Centre is open, no registration or login will be required.

Click to find out more 

Klicka för mer information om vårt Learning Centre på vår företagsblogg

 

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab