Labbet för Lärande och Digitala Samhället i allmänhet

Labbet för Lärande och Digitala Samhället i allmänhet

Labbet för Lärande och Digitala Samhället i allmänhet

Lab for Learning and Digital Society in general

“I teorin finns ingen skillnad mellan teori och praktik; men i praktiken finns det det.” Detta citat har ofta kopplats till Albert Einstein, men det finns skrivna källor från 1882 där dessa ord ingår. Vid den tiden var Einstein tre år gammal, så det är oklart vem som verkligen var källan till denna tidlösa visdom som får en ny dimension i det digitala samhället. Visdomen i styckets inledning är med all sannolikhet hämtats från labbet.

Drivkrafter för den nya dimensionen

I en värld av datalagring, AI som tar över repeterande uppgifter, mänskliga organisatoriska former som går från hierarki till platta projektbaserade strukturer där kompetens, kreativitet och lösningar är avgörande, teorier kan fungera som golv, men praktik är allt. I den här andan kommer den gamla uppdelningen mellan teoretiskt/administrativt och operativt/praktisk arbete gradvis att minska. Och när utbildning anpassar sig till denna nya verklighet leder den oss till lärlabbet.

Teori och praktik

“Det finns ingen krigföring mellan teori och praktik.
Men teori utan praktik är inte mycket värt.
En vän till mig sa en gång att det inte finns någon skillnad mellan teori och praktik.
Det finns en skillnad.
Praktik kommer inte att låta dig glömma någonting eller utelämna något.
I teorin löses problem enkelt eftersom du kan utelämna något.”

Charles F. Kettering, forskningschef hos General Motors Corporation i många år, och var bland mycket annat uppfinnaren av den första lösningen för att måla bilar i andra färger än svart.

Därtill utifrån det Kettering sa, så kommer teoretiker som inte har någon direkt koppling till praktik att bli mer och mer ifrågasatta. Men hur kan du bygga en lärmiljö för att utveckla sådana praktiska färdigheter, inklusive att omvandla teori till praktik?

Labbet för lärande

Labbet är en lärmiljö där entreprenörer och intraprenörer formas. Metoden är baserad på trial and error, där att lära sig programmering är ett möjligt “Labb” som direkt producerar detta, det kan också produceras via serious games eller gamifierade upplevelser eller varför inte genom att starta ett fiktivt företag. På detta sätt är lärandet projektbaserat och från projekten bygger den studerande en lärportfölj med  direkta resultat av hennes lärande för framtida anställning, som en grund för att bygga företag och i allmänhet som ett fönster till hennes livslånga lärande. Lärportföljen är ett utmärkt sätt att omvandla CVen till att visa praktiska färdigheter, som bl a ger starka indikationer på de tre stora C:na som kommer att vara de viktigaste drivkrafterna i det digitala samhället: Creative, Collaborative- och Communicative färdigheter.

Författad av
LarsGöran Boström

SOE PublishingLabStoryteller PublishingLab är ett makerspace eller utvecklingsplattform för interaktiva böcker där den huvudsaklig målgrupperna är förlag och utbildningsorganisationer. Funktionerna på plattformen präglas av flexibilitet, mångsidighet och avancerad teknik som inte kräver några programmeringskunskaper och mycket enkelt att använda. Användaren kan på så sätt helt fokusera på att förstärka sina stories och annat innehåll med olika former av interaktivitet.

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab