Kategori: <span>Välmående</span>

Kategori: Välmående

Fördelar med att kommunicera med en avatar för människor med känslomässiga problem

Lyssna på storyn {Play} Att dela sina känslomässiga problem med andra människor är inte alltid en optimal lösning. Fenomenet kallas för “social sharing”, men många känner sig inte bekväma med detta både när det gäller avsändaren och mottagaren. Samtidigt som professionell hjälp ofta ses som för dyrt, tillgängligt för långt …

Att förbättra din prestation genom att göra den till en självuppfyllande professia

Lyssna på storyn {Play} Ny forskning från University of Wisconsin-Madison och University of California om hur du kan förbättra din prestation tar sin utgångspunkt i medvetandet. Forskargruppen har undersökt möjligheterna att orsaka positiva förändringar i kognitiva funktioner genom att manipulera förväntningar. Studien fokuserar på långsiktig beteendeträning där 193 personer delades in …