En ökning av onlineutbildning i EU 2023

En ökning av onlineutbildning i EU 2023

En ökning av onlineutbildning i EU 2023

Lyssna på storyn

{Play}

En ny studie från Eurostat visar att användningen av onlineutbildning i EU ökade med 2 procentenheter 2023, där 30 % av EU:s internetanvändare i åldern 16 till 74 uppgav att de har använt onlinekurser eller läromedel under de tre månaderna som föregick undersökningen.

Nederländerna har den högsta andelen internetanvändare som använde onlineutbildning, med 54 % som rapporterade att de har gjort det. Finland, Sverige, Spanien och Estland har också höga nivåer av onlineutbildningsanvändning, med 53 %, 48 %, 47 % respektive 45 % av internetanvändarna som använde onlinekurser eller -läromedel.

I andra änden av skalan har Rumänien den lägsta andelen internetanvändare som använder onlineutbildning, med endast 10 % som rapporterade att de har gjort det. Cypern, Bulgarien, Grekland och Polen har också relativt låga nivåer av onlineutbildningsanvändning, med 16%, 17%, 17% respektive 18% av internetanvändarna som använde onlinekurser eller läromedel.

Studien fann också att deltagandet i onlineutbildning ökade i de flesta EU-länder 2023, med de största ökningarna i Nederländerna (+12 procentenheter), Sverige (+7 procentenheter), Malta, Estland och Kroatien (+5). procentenheter vardera). Men det skedde också vissa minskningar i användningen av onlineutbildning, där Grekland (-12 procentenheter), Cypern (-5 procentenheter), Österrike och Slovenien (-2 procentenheter vardera) rapporterade de största nedgångarna.

Onlineutbildning i EU blir allt populärare 

Dessa resultat tyder på att onlineutbildning blir allt populärare i EU, och att denna trend sannolikt kommer att fortsätta under de kommande åren. Detta beror sannolikt på bekvämligheten och flexibiliteten med onlineutbildning, såväl som den ökande tillgängligheten av högkvalitativa onlinekurser och -läromedel.

Studien är en del av Eurostats årliga undersökning om användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i hushåll och av individer. Undersökningen bygger på ett representativt urval av individer i åldern 16 till 74 år i EU.

För mer information, besök Eurostats webbplats

Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

  • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
  • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
  • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
  • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab