Luxemburg fokuserar på digitalitet och välbefinnande i ny läroplan för grundskolan

Luxemburg fokuserar på digitalitet och välbefinnande i ny läroplan för grundskolan

Lyssna på storyn

{Play}

Luxemburgs nya läroplan för grundskolan, som är planerad att träda i kraft 2026, kommer att fokusera på digitalitet och välbefinnande. Planen, som presenterades i veckan, är resultatet av en omfattande samrådsprocess med intressenter inom utbildningssystemet.

Den nya planen bygger på fyra tematiska pelare: elevernas välbefinnande, delaktighet, flerspråkighet och digitalitet. Digitalitetspelaren kommer att fokusera på att utbilda elever genom digitala verktyg och medier, att utveckla deras informations- och kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande, kreativitet och problemlösning samt dataskydd och cybersäkerhet.

Digitalitet och välbefinnande

Luxemburg fokuserar på digitalitet och välbefinnande i den nya läroplanen för grundskolanFokus på digitalitet i denna läroplan är tydligt för att förbereda eleverna för dagens värld där digital kompetens är avgörande för framgång på både arbetsplatsen och privatlivet. Den nya planen kommer att säkerställa att Luxemburgs studenter är väl rustade för att möta 2000-talets utmaningar.

Utöver sitt fokus på digital utbildning kommer den nya planen också att fokusera på elevernas välmående. Detta inkluderar att ge eleverna utbildning om mat, motion, motorik, känslomässig och sexuell utbildning, motståndskraft och digital konsumtion. Planen understryker också vikten av elevmedverkan och flerspråkighet.

Den nya läroplanen för grundskolan är ett viktigt steg framåt för Luxemburgs utbildningssystem. Det kommer att säkerställa att Luxemburgs studenter får den utbildning de behöver för att lyckas på 2000-talet.

“Den nya studieplanen för grundskolan är ett ambitiöst projekt som definierar huvudlinjerna för morgondagens skola”, säger Claude Meisch, minister för nationell utbildning, barn och ungdom. “Det måste fungera som en vägledning för överföring av kunskap, färdigheter och kvalifikationer till våra barn för att göra det möjligt för dem att hitta sin plats i vårt samhälle. Denna vitbok är resultatet av en omfattande samrådsprocess med alla intressenter i utbildningssystemet och jag hyllar deras engagemang för barnens framtid.”

eLearningworld News

New research report about Interactive Storytelling

To download (pdf) and read (flipbook) the report free, please subscribe below to our free newsletter and you will be automatically redirected to the report’s page after registration. The newsletter will keep you updated about interactive storytelling, learning design, education in general and entrepreneurship among other things. We expect to publish four newsletters per year. Click here to learn more about the report and register

If you want to market your own newsletter or research report here on elearningworld.eu, please click here and contact us via the form


Information från B-InteraQtive Publishing

B-InteraQtive Publishing

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive:

  • Rådgivning: Vi kan hjälpa dig att bedöma dina behov och ta fram en plan för ditt digitala lärandeprojekt.
  • Utveckling: Vi kan skapa anpassade digitala lärupplevelser som uppfyller dina specifika mål.
  • Kunskapshantering: Vi kan hjälpa dig att förbättra din organisations kunskapshanteringsmetoder.
  • Interaktiva böcker: Vi kan skapa interaktiva böcker som engagerar och motiverar studerande.

Klicka här för mer information och kontakt

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab