Effekter av företagsdesign – toppchefers insikter och brister

Effekter av företagsdesign – toppchefers insikter och brister

Effekter av företagsdesign - toppchefers insikter och bristerVarför integrerar inte fler företag design som motor i kärnanImpact of business design - top executives insights and deficits av sin verksamhet? Detta är huvudfrågan i en ny McKinsey-rapport, som bör ses mot bakgrund av resultatet av en annan rapport om effekter av företagsdesign som visar att: 

“Företag som utmärker sig i design har en tillväxt i intäkter och aktieägaravkastning på nästan dubbelt så mycket som deras branschkollegor.”

Låter lovande, men vad är hindren? Det första hindret som författarna till rapporten identifierar är VD: s designledarskap som innehåller tre sammankopplade strategier:

  1. Anamma användarcentriska strategier
  2. Inkludera senior designern i ledargruppen, CDO, Chief Design Officer
  3. Bearbeta användardata till förmån för varumärkes- och affärsdesignen

Effekter av företagsdesign

Rapporten bygger på intervjuer med 200 ledande designers och 100 toppchefer samt analys av resultatet av en undersökning med McKinsey Design Index (MDI) undersökningsverktyg med 1700 respondenter. Och det visar att företag i allmänhet saknar både tydlighet i designledarnas roll och ambition inom detta område. Detta på bekostnad av intäktsökning och aktieägaravkastning. VDn för Logitech, Bracken Darrel, identifierar tre steg för ett företag att uppnå en sådan positiv utveckling från sin egen erfarenhet:

Steg 1: fokusera på estetik och form
Steg 2: utveckla användarupplevelser från början till slut
Steg 3: omvandla hela verksamheten när design blir en av motorerna för företagets kärna

NYHETER FRÅN ELEARNINGWORLD MEDIA


STORYTELLER FÖR FÖRETAG – FÖR PRAKTISK ENGAGERANDE INFORMATION OCH LÄRANDEVi erbjuder skapa interaktiva stories i interaktiva böcker och andra former av engagerande gamifierade appar. Utveckling sker via vår egenutvecklade plattform för integrerad storytelling. Läs mer om interaktiva böcker och Storyteller för Företag

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab