Digital design för att hantera komplexitet för förståelse och handling

Digital design för att hantera komplexitet för förståelse och handling

Digital design för att hantera komplexitet för förståelse och handlingHur skapar sinnena förståelse och mening? Detta är en fråga somDigital Design to handle complexity for understanding and action har producerat mängder av forskning och teorier inom lingvistik och filosofi. Enligt ny forskning från Max Planck Institute for Psycholinguistics, komponerar vi betydelsen av separata ord till en ny helhet. Medredaktör för forskningsrapporten Andrea Martin, gruppledare vid Max Planck-institutet och forskare vid Donders Center for Cognitive Neuroimaging, förklarar:

”Betydelsesammansättning är grundbulten för kognition, som är nödvändig för att förklara kreativiteten i mänsklig tanke och kommunikation. Det är en kapacitet som skiljer oss från andra djurarter och datorenheter.”

Inlärningsstrategier

En annan ny studie från Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) visar hur inlärningsalgoritmer hjälper till att förstå hur den mänskliga hjärnan lär sig för att anpassa sig till komplexitet och osäkerhet i lärande och när man fattar beslut. Forskningen visar att människor ökade planeringsbaserat förstärkande lärande med ökande uppgiftskomplexitet. Men när både osäkerhet och uppgiftskomplexitet uppfattades som högt från början använde de en mer resurseffektiv strategi med friare form av inlärning.

Digital design för att hantera komplexitet

Mänskliga beslut och lärande äger alltmer rum vid datorskärmarna. Samtidigt som digital visualisering, artificiell intelligens och andra av datorernas egenskaper bildar en perfekt miljö för att modellera och designa för att minska komplexiteten. Digital design utgör här en grundpelare för framgångsrikt genomförande och ROI. Där de viktigaste termerna är “användarupplevelse design” och “lärande design”. Shlomo Benartzi,  Professor of Behavioral Decision Making vid UCLA Anderson School of Management, skriver i Harvard Business Review:

“… designen i den digitala världen kan på ett grundläggande, och ofta obemärkt sätt, påverka kvaliteten på våra beslut.”

En genomgång av nyligen genomförd forskning visar att organisationer i allmänhet undervärderar effekterna av digital design. Där konsekvenserna leder till lägre avkastning på investeringar eftersom designen inte är anpassat mänskligt beteende, vilket leder till lägre förståelse och sämre beslut. Även mindre korrigeringar kan, enligt professor Benartzi, ha stor inverkan på genomförandet.

Förbättring av UX-design

Ett forskningsprojekt med Voya Financial, en ledande leverantör av pensionstjänster, med fokus på hur variation i den digitala designen för onlineregistrering. Och hur den kan påverka anställdas initiala beslut att delta visade att en mindre förbättring av designen av gränssnittet hade betydande effekter. Förändringen inkluderade att ändra färgschemat från orange till en trafikljusdesign med grönt (individualisera), gult (bekräfta) och rött (neka). För det andra genom att visa planens standarder direkt på registreringsskärmen och slutligen förenkla språket.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken ”Learning Design in practice for Everybody” och utvecklare av SOE-makerspace för interaktiva böcker


om interaktiva böcker och Storyteller för FöretagVi erbjuder skapa interaktiva stories i interaktiva böcker och andra former av engagerande gamifierade appar. Utveckling sker via vår egenutvecklade plattform för integrerad storytelling. Läs mer om interaktiva böcker och Storyteller för Företag

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab