Lärande Design för Millenniegenerationen – Praktik och Innehåll

Lärande Design för Millenniegenerationen – Praktik och Innehåll

Lärande Design för Millenniegenerationen - Praktik och Innehåll Dags att sluta använda detaljerade läroplaner ochLearning Design for Millennials - Practice and Content statistik från lärande bör användas mer till att individualisera lärande design för  studerande och mindre för att jämföra studeranden för betygsättning.

Utveckla lärmiljöer

I denna utveckling är digitaliseringen en avgörande drivkraft och arbetsmaterialet för utformningen av lärmiljön och innehåll får man genom att analysera millenniegenerationens preferenser. I denna anda visar två rapporter från Pew Research Center och Umeå Universitet ett skifte i millenniegenerationens inlärningsvanor i jämförelse med tidigare generationer till mer informellt lärande. Detta är dock inte överraskande med tanke på den extraordinära kunskapsbas som kallas webben som bara finns ett klick iväg 24/7.

En resa med Autonoma Studerande

Ta upp din lärportfölj, dags att fylla den med kvalitativa färdigheter och kunskaper. Men glöm inte att effektivt lärande nu för tiden äger rum på en mångfald av plattformar med olika former av media och i olika utbildningsformer. I en sådan komplex lärmiljö är kunskapen om kvalitativa resurser för lärande nödvändig, vilket vidare kräver supportverktyg och handledningen från mentorer. Detta kräver en medvetenhet att uppmuntra den studerande till att arbeta med att ständigt vidga sin lärhorisont, hon får en karta, men ingen detaljerad färdplan. Denna förändring av perspektiv drivs av millenniegenerationens allmänna preferenser, Lars Nordqvist på Umeå Universitet förklarar utifrån resultatet av sin doktorsavhandling:

“How learning is valued and understood guides the learners’ understanding of how they can or would like to use technology.”

Ta bussen eller cykla

Jay Cross beskriver omvandlingen som att formellt lärande är som att ta bussen där någon annan kör med en utsatt destination och det är ett flertal stopp på vägen som ofta inte är relevanta för dig, det som däremot är relevant är när du når din speciella destination. Resan är inte mödan värt mer just att nå slutmålet. Medan när du cyklar, så väljer du färdväg, fart och kan stanna varhelst du vill längs vägen, vilket är förutsättningen för informellt lärande. För att använda John Maxells ord:

“Once you’ve tasted significance, success never satisfies.”

Lärande Design för Millenniegenerationen

I detta perspektiv identifierar ATDs studie Leadership Development for Millennials följande fem punkter som drivkrafter för en framgångsrik lärmiljö för millenniegenerationen:

1. Mjuk färdighetsträning

2. Ledarskapsutveckling

3. Informellt lärande

4. Jobbrotation

5. En stark organisationskultur.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken ”Learning Design in practice for Everybody” och utvecklare av SOE-makerspace för interaktiva böcker

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab