Gör design till en motor för framgång

Gör design till en motor för framgång

Gör design till en motor för framgångI en tidsålder där originalitet är hårdvaluta och där allt som börjar med “mass” ses Making Design the Driver of Successsom en vindpust från det förflutna. Där är det ofta designers som står mellan marknadssuccé och misslyckande. Det är en miljö där intuition och preferenser bör matas med en intresseväckande upplevelse. Inte som tidigare när alla erbjöds mer av samma sak som alla andra hade fått. Det betyder att bilden av den svältande konstnären eller författaren från 1900-talet numera klingar alltmer falskt. Idag har dessa istället oändliga möjligheter till en väldigt framgångsrik framtid i arbetslivet, både som anställd och som en självständig formgivare och storyteller. En Gartner rapport visar att 89% av företagen anser att kundupplevelse kommer att vara deras primära grund som konkurrensmedel, jämfört med 36% för sju år sedan. Med denna bakgrund är designstudier huvudvägen för att öppna upp dessa extraordinära möjligheter i den digitala tidsåldern.

Steve Jobs design quote

Lärande Design är ett av de mest intressanta fälten i detta framväxande digitala samhälle. Ett samhälle som också har kallats det kunskapsbaserade samhället.

Lärande design som drivkraft för framgång

70/20/10, dessa siffror är magiska inom området fungerande lärande design. Modellen 70/20/10 skapades av forskare vid Center for Creative Leadership och betyder att en lärmiljö ska bestå av 70% direkt arbetsrelaterade övningar, 20% interaktion med andra studerande och 10% formell lärarstyrd utbildning. Modellen bygger på forskning av framgångsrika chefer. Förutom ledarskapsutbildning fungerar modellen också som en bra guide för lärande design för livslångt lärande i allmänhet. men också formell skolutbildning med dess digitala verktyg och krav från det framväxande digitala samhället.

Fem grundläggande element för framgångsrik teknologibaserad lärande design

    1. Motivation, där den studerande behöver veta varför de ska investera tid och ansträngning för att slutföra t ex en interaktiv bok. I detta ingår bland annat kunskapsutveckling för att nå mål i arbetslivet eller privat, inklusive certifiering när boken/utbildningen är avslutad.
    2. Stimulus, hur man använder denna drivkraft beror på vilken målgrupp det är för utbildningen, t.ex. vilket syfte och utbildningsnivå. Magin med att göra Lärande Design verkligen effektiv är att erbjuda mångsidiga inlärningsvägar som kan kopplas till den studerandes individuella inlärningsstil. Detta inkluderar olika former av element som grafik, feedback, bildspel, video, ljud etc. etc. för att förbättra inlärningsmiljön.
    3. Tillämpning, möjligheten för eleven att tillämpa det de har lärt sig,
    4. Utvärdering och feedback
    5. Belöning

Författad av
LarsGöran Boström©


learningdesignbook8 Gör design till en motor för framgångInteraktiva Böcker med Gamification utvecklas på vår plattform Storyteller on eLearningworld. Medan traditionella eböcker mestadels är digitala kopior av den tryckta boken. Så använder interaQtive books teknologin för att empower boken till förmån för läsaren. Nästa generations eböcker i form av interaQtive books erbjuder en optimerad interaktion design för att empower läsaren. Detta inkluderar Engagerande, Inspirerande och Lärande funktioner. Klicka för mer information 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab