Oförutsägbar uppväxtmiljö leder till mindre benägenhet att utforska och lära sig, visar ny forskning

Oförutsägbar uppväxtmiljö leder till mindre benägenhet att utforska och lära sig, visar ny forskning

Lyssna på storyn

{Play}

En ny studie visar att barn som upplever oförutsägbarhet under sin barndom är mindre benägna att utforska och lära sig. Studien fann att barn som uppfattade sin miljö som oförutsägbar var mer benägna att upprepa tidigare val, även när dessa val gav lägre belöningar. Forskarna säger att deras resultat kan ha viktiga konsekvenser för att förstå hur tidiga erfarenheter formar lärande och beslutsfattande.

Oförutsägbar uppväxtmiljö leder till mindre benägenhet att utforska och lära sig, visar ny forskning

Studien inkluderade 162 barn mellan 10 och 13 år. Barnen ombads att utföra en rad uppgifter som mätte deras utforskande och beslutsfattande färdigheter. Forskarna fann att barn som uppfattade sin barndom som oförutsägbar var mindre benägna att utforska nya alternativ i uppgifterna. De var också mer benägna att upprepa tidigare val, även när dessa val inte var det bästa alternativet.

Mindre benägenhet att utforska och lära sig

Forskarna drar slutsatsen att deras resultat tyder på att oförutsägbara barndomar kan ha en negativ inverkan på barns lärande och utveckling. De skriver att barn som är mindre benägna att utforska kan gå miste om viktiga möjligheter att lära och växa. De kan också utveckla en preferens för förtrogenhet, vilket kan göra det svårt för dem att anpassa sig till nya situationer.

Forskarna säger att deras resultat kan få viktiga konsekvenser för insatser som syftar till att förbättra barns lärande och utveckling. De menar att insatser bör fokusera på att hjälpa barn att utveckla en känsla av förutsägbarhet och trygghet i sina miljöer. Det är också viktigt att de också hjälper barn att lära sig att utforska och fatta beslut i en mängd olika situationer.

Källa: PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (PNAS)

eLearningworld News

Learn more about interactive books from SOE PublishingLab Makerspace – four video presentations – click below

About Interactive Books From Soe Publishinglab Makerspace

Registrera dig för vårt kostnadsfria nyhetsbrev – klicka här

Native Advertising on eLearningworld

market 5000694 1280 Native Advertising: Engagerandets konst

 

Vi erbjuder en mängd olika annonseringsalternativ inom Native Advertising och andra anpassade lösningar för att hjälpa dig att nå din målgrupp och uppnå dina marknadsföringsmål. Klicka här för mer information

 

 

 

 

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab