Digitala Samhällets ångmaskin – STEAM – trender och research

Digitala Samhällets ångmaskin – STEAM – trender och research

Lyssna på storyn

{Play}

I min bok Learning Design in Practice for Everybody identifierar jag STEM-skolor som kommer att få än mer betydande inverkan i framtiden. Samtidigt som STEM bör adoptera ett A för att göra konceptet fullt anpassat för det digitala samhället. Dessa skolor som är inriktade på vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst och matematik (science, technology, engineering, art and mathematics), där Art ger de nödvändiga mjuka färdigheterna som gör “konceptet” komplett. Precis som ånga i sin fysiska form var en av de viktigaste drivkrafterna vid industrisamhällets födelse, så är STEAM i sin utbildningsform den som leder vägen för det kunskapsbaserade samhället i den digitala tidsåldern.

Digitala Samhällets ångmaskin - STEAM - trender och research

STEM till STEAM

I denna anda identifierar Emily Newton fem trender inom STEM-utbildning publicerade i Euroscientist där det andra fokuserar STEAM-konceptets mjuka färdigheter. Hon skriver:

“Alltför länge har människor sett vetenskap och konst som för olika och oförmögna att blandas. Men kreativa ämnen som musik och bildkonst kan hjälpa eleverna att bli mer anpassade och bättre problemlösare.”

I en värld med artificiell intelligens och robotar, där automatisering utgör grunden för industriell produktion och nästan varje del av resten av samhället. Så är kreativitet, kollaborativt samarbete och problemlösning några av de viktigaste hörnstenarna för arbetslivet. STEAM-utbildningen bör i denna anda, för att maximera resultatet, börja i tidig ålder, även bland förskolebarn.

Digitalt lärande
För att optimera denna blandning av vetenskap, teknik, teknik, konst och matematik, bildar digitalt lärande bron för att göra det effektivt. Interaktiviteten, learning by doing och direkt feedback är bland andra funktioner det som gör det till en mycket engagerande miljö att förbereda barnen för det digitala samhället. Läs mer om STEM-trenderna som Emily Newton identifierade här.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken Learning Design in Practice for Everybody och utvecklare av SOE PublishingLab

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab