Etikett: <span>utbildning</span>

Etikett: utbildning

Utvald

En kreativ berättelse om livslångt lärande med öppen källkod

Lyssna på storyn {Play} Under 2000-talet är livslångt lärande viktigare än någonsin tidigare. Världen förändras snabbt och behov av nya färdigheter och kunskaper dyker ständigt upp. För att ligga före behöver vi kunna lära och anpassa oss kontinuerligt till den strida strömmen av nya möjligheter. Ett sätt att uppnå livslångt …

Artificiell intelligens i utbildning – trender

Lyssna på storyn {Play} Artificiell intelligens (AI) omvandlar snabbt utbildningslandskapet. Från personanpassade lärandeupplevelser till automatiserad bedömning, AI erbjuder otaliga möjligheter att förbättra undervisning och lärande. Denna artikel utforskar de senaste trenderna inom AI i utbildning, inklusive dess potentiella fördelar och utmaningar. Vi kommer att granska populära AI-verktyg, analysera deras inverkan …

Utbildningsrevolutionen: AI släpper lös personligt lärande på bekostnad av gjutjärnsformspedagogik

Lyssna på storyn {Play} Föreställ dig ett klassrum där läroböcker viskar hemligheter om dina styrkor och svagheter, och föreläsningar förändras för att matcha din unika inlärningsstil. Det här är inte science fiction, det är början av AI-driven utbildning, vilket får grunden för traditionell pedagogik att skaka, det är  utbildningsrevolutionen. En …

Tyskland lanserar det största utbildningsprogram någonsin för att ta itu med ojämlikheter

Lyssna på storyn {Play} Tysklands federala och delstatliga regeringar har kommit överens om ett landmärkesprogram på 20 miljarder euro för att förbättra utbildningsmöjligheterna för missgynnade studerande, vilket markerar det största utbildningsprogram i landets historia. Programmet “Starting Opportunities”, som ska börja i augusti 2024, kommer att inriktas på cirka 4 000 …

Nya teknologier och trender som påverkar utbildning – Ny rapport från EU-kommissionen

Lyssna på storyn {Play} En ny rapport har identifierat ett antal nya teknologier och trender som har potential att avsevärt påverka utbildningen under de kommande åren. Rapporten, som publicerades av Europeiska kommissionen, belyser vikten av att reglera teknisk innovation för att tillåta olika utbildningsvisioner att frodas, och noterar också behovet …

Hur digital pedagogik kan förbättra studerandes lärande – senaste nyheterna

Lyssna på storyn {Play} En ny studie publicerad i tidskriften “Educational Technology Research and Development” har funnit att digital pedagogik avsevärt kan förbättra studerandes lärande. Studien, som genomfördes av forskare vid University of California, Berkeley, fann att studerande som undervisades med hjälp av digital pedagogik fick betydligt högre poäng på …

Frankrike uppgraderar den digitala strategin för utbildning

Lyssna på storyn {Play} Den franska regeringen uppgraderar den digitala strategin för utbildning. Detta efter att den sedan mars 2022 har involverat alla intressenter inom utbildning inklusive staten, dess operatörer, lokala myndigheter, förlag och EdTechs och föreningar för att strategiskt reflektera över digital teknik för utbildning. Detta med fokus inriktat på …

Uppdatera utbildning och sänker barriären för talang

Lyssna på storyn {Play} När förändringens vindar blåser bygger vissa vindskydd, medan andra bygger väderkvarnar. I det digitala samhället består väderkvarnarna till stor del av kreativitet, förståelse, kunskap och talang. Med andra ord, att förenkla för människors förmåga att utvecklas och blomstra. Att uppdatera utbildning och anstränga sig mer för …

Digitala Samhällets ångmaskin – STEAM – trender och research

Lyssna på storyn {Play} I min bok Learning Design in Practice for Everybody identifierar jag STEM-skolor som kommer att få än mer betydande inverkan i framtiden. Samtidigt som STEM bör adoptera ett A för att göra konceptet fullt anpassat för det digitala samhället. Dessa skolor som är inriktade på vetenskap, …

Humanistiska Pedagogiska Metoder för den Digitala tidsåldern

Lyssna på storyn {Play} Bör skolan enbart utgå från en humanistisk värdegrund och fokusera på systematiskt möta statens arbetskraftsbehov? Eller bör den använda humanistiska pedagogiska metoder där målet är att förbättra den studerandes bildning och individuella livsvägsval? Det senare inkluderar även möjligheten att ändra livsvägsval i processen av livslångt lärande. …