Riskfullt att spela spel? Forskning om ungdomars kognitiva utveckling

Riskfullt att spela spel? Forskning om ungdomars kognitiva utveckling

Lyssna på storyn

{Play}

Ny forskning visar att att spela videospel kan ha en positiv inverkan på ungdomars kognitiva utveckling. Studien omfattade 2217 barn i åldern 9 till 10 år gamla som delades in i två grupper; de som spelade spel mer än tre timmar om dagen och de som inte spelade. Där resultatet visade en signifikant förbättring av den tidigare gruppens kognitiva utveckling. Författarna till studien skriver:

“Dessa resultat tyder på att videospel kan vara associerat med förbättrade kognitiva förmågor som involverar responshämning och arbetsminne och med förändringar i underliggande kortikala banor.”

Riskfullt att spela spel? Forskning om ungdomars kognitiva utveckling

Att ta risker – ett naturligt ungdomsbeteende

I en forskningsartikel av Carmen Viejo och Noemí Toledano Fernández publicerad i Neuroscience News drar författarna följande slutsatser om ungdomars risktagande:

“Att göra misstag och ta vissa risker är en tonårsprocess: det viktiga är att lära av dem. Hjärnutvecklingen hos denna åldersgrupp gör att spänningen att experimentera med vissa riskabla beteenden förhindrar en korrekt bedömning av deras konsekvenser. (…) Ungdomar behöver känna sig fria att experimentera och göra misstag, men de behöver också känna till gränserna och konsekvenserna. Även om de vill vara självständiga behöver de fortfarande känna sig omhändertagna av de vuxna.”

Ungdomars kognitiva utveckling – mer forskning krävs

Detta skulle vara ett intressant område för mer forskning av ungdomars riskbeteende och vilken inverkan att spela videospel har på sådant beteende. Ger spelande av videospel mer medvetenhet om konsekvenser eller utlöser det riskfyllt beteende i verkliga livet? Kan gamifierade interaktiva böcker förbättra medvetenheten om risk och konskvenser? Samtidigt som det integrerar videospelens spänningsmoment?

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare av Learning Design in Practice for Everybody och utvecklare av SOE PublishingLab

About InteraQtive Books
Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab