Jobbtrender med fokus på förmåga, hälsa och teknik

Jobbtrender med fokus på förmåga, hälsa och teknik

Jobbtrender med fokus på förmåga, hälsa och teknikDen tekniska revolutionens omvälvande krafter omfattar en rad bredare socioekonomiska, geopolitiska och demografiska drivkrafter. Samspelet mellan dessa drivkrafter skapar utveckling i flera riktningar där samverkan däremellan gör att de förstärker varandra ännu mer. Men istället för att fokusera på jobb som kommer att försvinna och vilka nya områden som kan komma i dess ställe, använder denna trendanalys en designtänkande (design thinking) strategi, vilket innebär att den utgår från mänskliga färdigheter och dess utveckling, dess förmåga, människors hälsa, och vad teknologi kan göra för att förbättra den ytterligare. Detta perspektiv för jobbtrender understryker också det faktum att människor är och förblir sin organisations mest värdefulla tillgång.

Jobbtrender om färdigheter och prestation

Den nya arbetsmiljön som beskrivs ovan inkluderar att arbetstagare måste bearbeta 30 gånger mer information än för 20 år sedan, enligt Carole Gaskell, grundare av Full Potential Group. Detta bör ses i ljuset av att 90 procent av allt du lärt dig kommer att gå förlorade om du inte repeterar. En av de broar för att öka din prestation från dessa förutsättningar är neuro-agility. Detta innebär att alla hjärnregioner fungerar som ett integrerat system. För att använda Gaskell ord:

“Developing brain fitness in your people helps everyone to out-think, out-learn, out-create, and out-perform.”

Dessa tvärfunktionella färdigheter inkluderar:
Social Kompetens  » Koordinera med andra » Emotionell Intelligens » Förhandling » Övertalning » Service Orientering » Utbildning och Undervisa Andra

Systemkompetens » Omdöme och beslutsfattande » Systemanalys

Komplexa problemlösningsfärdigheter » Komplex problemlösning

Resource Management Kompetens » Förvaltning av ekonomiska resurser » Förvaltning av materiella resurser » People Management » Time Management

Tekniska färdigheter » Utrustning, Underhåll och reparation » Utrustning Drift och kontroll » Programmering » Kvalitetskontroll » Teknik och Användarupplevelse, Design » Felsökning (källa:  WEF-rapport “Framtiden för jobb”)

Drivkrafter för att stärka neuro-agility

Men hur kan du förbättra dessa komplexa färdigheter? Den neurovetenskap-expert Dr André Vermeulen har identifierat följande sex drivkrafter att stärka neuro-agility; hjärnans kondition, stresshanteringsfärdigheter, sömn, rörelse, motion, optimistiska tänkesätt, och näring. Dessa krafter har en positiv effekt t ex på minne, kognition, och energi.

Författad av
LarsGöran Boström©

Författare till boken “Learning Design in Practice for Everybody” och  utvecklaren av  Storyteller på eLearningworld (SOE)  för integrerad berättande i  interaQtive Böcker.


eLearningworld tjänster

Storyteller för företag – Marknadsföring och varumärkeshantering

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab