Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala Samhället

Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala Samhället

Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala SamhälletProblemlösning, friare tänkande för att hantera nya möjligheter, där fokus skiftar från att veta svaret till att ställa rätt frågor, lära sig mänskligt beteende och etik, med andra ord mjuka färdigheter, för ett framgångsrikt arbetsliv. Då sådan kompetens är och kommer att vara hårdvaluta på arbetsmarknaden, eftersom artificiell intelligens och robotar tar hand om data och fakta och monotont arbetsuppgifter. I denna anda är designstudier och liberal arts utbildning i allmänhet några av de viktigaste vägarna till extraordinära möjligheter att blomstra i det digitala samhället. För att använda serieentreprenören Mark Cubans ord från en Bloomberg intervju 2017:

“Jag personligen tror att det kommer att bli en större efterfrågan i 10 år för liberal arts examen än det fanns för programmeringsexamen och kanske till och med ingenjörsexamen, för när data spottas ut till dig, är de möjligheter som spottas ut till dig. Du behöver därför ett annat perspektiv för att ha ett alternativt synsätt på denna data. Och då krävs någon som är mer av en friare tänkare.”

JM Olejarz, biträdande redaktör på Harvard Business Review, skrev:

“Det viktiga nu är inte den kompetens du har utan hur du tänker. Kan du ställa de rätta frågorna? Vet du vilket problem du försöker lösa från början?”

För ett framgångsrikt arbetsliv

Liberal arts och designstudierna bör i detta perspektiv även omfatta hårda vetenskaper i kombination med de mjukare som traditionellt har varit kärnan för fältet. Det finns idag ett flertal bra exempel på framgångsrika karriärer efter Liberal Arts studier, som Carly Fiorina, tidigare VD för Hewlett Packard, som studerade medeltida historia och filosofi, och Jack Ma, grundaren av Alibaba, som studerade engelska.

I en artikel på webbplatsen Study International listas flera Europeiska Liberal Arts utbildningar, och författaren skriver:

“För studenter som vill vidga sina vyer med en utbildning i Liberal Arts finns det ingen utlandsdestination bättre än Europa. Historisk arkitektur, poetiska språk, ljuvliga kök – listan är lika lång och imponerande som kontinentens historia.”

Författad av
LarsGöran Boström©

 

Erbjudanden från BiQStore!

biqstore 1024x1024 1 Utbildning för ett framgångsrikt arbetsliv i det Digitala SamhälletLaptop Fodral – Bordertraveller BeachLaptop fodral – Bordertraveller MountainGränsfarare av LarsGöran Boström

SOE PublishingLab – Nästa generations eböcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab