Etikett: <span>problemlösning</span>

Etikett: problemlösning

Humanistiska färdigheter tar dig till UX-designers möjligheter

Lyssna på storyn {Play} UX-designers är ovärderliga tillgångar för alla branscher som förlitar sig på användarupplevelse för att driva framgång. Från detaljhandel till hälsovård är UX-designers viktiga för att skapa intuitiva, användarvänliga upplevelser som håller kunderna engagerade och kommer tillbaka för mer. Inom detaljhandeln kan UX-designers hjälpa till att skapa …

Jobbtrender med fokus på förmåga, hälsa och teknik

Den tekniska revolutionens omvälvande krafter omfattar en rad bredare socioekonomiska, geopolitiska och demografiska drivkrafter. Samspelet mellan dessa drivkrafter skapar utveckling i flera riktningar där samverkan däremellan gör att de förstärker varandra ännu mer. Men istället för att fokusera på jobb som kommer att försvinna och vilka nya områden som kan …

Problemlösning – Kärnan för lärande i arbetslivet

Problemlösning – kärnan för lärande i arbetslivet? Detta innebär även förmåga att upptäcka möjligheter och förbättra agerande i arbetslivsrelaterade situationer, både när det gäller aktion och interaktion. Pedagogiken bakom detta blir ett problembaserat och kollaborativt lärande där den studerandes entreprenöriella egenskaper tränas i verklighetsbaserade situationer. Entreprenöriella pedagogiska metoder Joseph A. …