Berättelser som motorer till Lärande och Utveckling

Berättelser som motorer till Lärande och Utveckling

Berättelser som motorer till Lärande och UtvecklingTherese Fowler skriver:Stories as engines to Learning and Development

“Berättelsens historia är inte bara den om underhållning för massorna utan också för råd, instruktion, och verktyg för att utmana status quo.”

Med andra ord, bra berättelser berättade på ett engagerande sätt är som olja för hjärnan för att förbättra förutsättningarna för att rasera murar och öka förståelsen. Eftersom en berättelse hjälper läsaren och/eller lyssnaren avkoda nya ord enklare vilket förstärks av läsarens och/eller lyssnarens motivation att följa berättelsens utveckling och lära något nytt. Enligt Uri Hasson från Princeton är en berättelse det enda sättet att aktivera delar i hjärnan som gör att en mottagare utvecklar information till deras egna idéer och erfarenhet.

Berättande på olika sätt

Varje tidsålder har sitt innovativa format för berättande. Den muntliga traditionen utvecklades till innovationer som den tryckta bokens texter och illustrationer, för att utvecklas till rörlig bild och ljud i form av film, radio and TV. Det viktiga är att kraften i en bra berättelse oberoende av formatet kan flytta berg och rasera murar. Energin som driver nydanande berättelser är en engagerande mix av estetik, logik och drömmar som är möjliga att uppnå eller inte. Idag, i den digitala tidsåldern, är innovationen att mottagaren tar ytterligare ett steg in i själva berättelsen genom att interagera i den. Detta har förutsättningar att förbättra miljön för förståelse ytterligare. Både för att möjligheten till vidare integration in i berättelsen, men även förutsättningarna med interaktiva multimedia upplevelser som engagerar fler sinnen.

Facebook testar Artificiell Intelligens med barnböcker

Med denna bakgrund förefaller det naturligt att Facebook nu testar och “tränar sin artificiella intelligens teknologis förståelse genom att låta den “läsa” klassiska barnböcker som Alice i Underlandet och Djungelboken. Metoden är utvecklad så att AI tar emot korta utdrag från barnböcker och får i uppgift att välja ett ord från en lista med olika alternativ som ska fylla luckan av ett ord som saknas i det avslutande stycket, enligt New Scientist. Detta ger möjlighet att testa och träna AI:s förmåga att förstå komplex information.

Berättelser som motorer till lärande av historia

Rudyard Kipling: “If history were taught in the form of stories, it would never be forgotten.” Då hade betydligt mindre kraft behövts ägnas åt demagoger (folkuppviglare) som Trump, Johnson, Åkesson, LePen, som använder människors historielöshet för sina egna syften och sin egen maktställning, som i bästa fall leder till ett väntrum för samhällsutvecklingen, men alltför ofta till betydligt fruktansvärdare konsekvenser.

Författad av
LarsGöran Boström©


Interaktiva böcker med Gamification snart Augmented RealityAnvänder AI i interaktiva böcker – Storyteller PublishingLabStoryteller On Demand och Storyteller for Business

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab