UX Design nyckeln till att uppnå dina mål

UX Design nyckeln till att uppnå dina mål

office 820390 1280 UX Design nyckeln till att uppnå dina målFörst av allt, behöver du utforma en ingång, en gyllene UX Design as the key to achieve Your goals

 

 

Design ως κινητήριος μοχλός για την επίτευξη των στόχω μαςöppning som uppfyller målgruppens preferenser och även engagerar sinnena på individnivå. Syfte, utfall och interaktivitet, men även unik estetik är viktiga, och samtidigt undvika att producera en kognitiv överbelastning för mottagaren. Speciellt eftersom det är i nästa steg mottagaren bör omvandlas till en Interaktör. I detta steg finns villkoren för de mål som intressenterna vill uppnå och som genereras på ett interaktivt och engagerande sätt. Uppdraget är att dra in Interaktören i konceptet där underhållande lärande, målinriktad inspiration och aktionsutlösare är några av mekanismerna. UX design är i denna anda en av de viktigaste drivkrafterna för att uppnå bättre resultat, att få människor att agera.

Grundläggande mekanismer som driver fungerande design

Men, vilka grundläggande mekanismer driver fungerande design? Beskrivningen ovan verkar vara en snabbfix lösning, men det är det inte, tänk istället ”långsam”, för i allmänhet fungerar inte snabbfixlösningar i den digitala ekonomin, eftersom om UX designen inte är tillfredsställande för användaren är de ett klick från flytta sin uppmärksamhet någon annanstans, och denna anda har också stor betydelse utanför webben numera. Det är i de speciella mikro-stunderna när människor är redo att köpa din idé, produkt eller tjänst som du strävar efter, medan tiden däremellan ska vara en upplevelse av engagerande och underhållande lärande.

UX Design interaktioner

På detta sätt, bygger du en ärlig relation med din publik. Där kännetecknen för en fungerande sådan relation är öppenhet och enkelhet, och dessutom att designstrategin utgår från användaren och inspirerar användaren att interagera, stanna längre och fortsätta att komma tillbaka. För att åstadkomma detta bör utformningen stärka användarens strävan att intuitivt förstå syftet och fördelarna, samtidigt som den innehåller positiva överraskningar om användaren stannar kvar och gör framsteg på vägen.

Medan fällor i användarupplevelsen, som t ex dolda avgifter, andra negativa konsekvenser etc måste undvikas. Eftersom ett klick och en sekund senare kan användaren ha förvandlats till en avhoppare genom att flytta till en annan plats. Med andra ord kräver fungerande design transparens när det gäller villkoren och bör innehålla överraskande mervärde för att förbättra engagemang och lojalitet.

Författad av
LarsGöran Boström©
Författare till boken ”Learning Design in practice for Everybody” och utvecklare av SOE-makerspace för interaktiva böcker

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab