Skolans digitalisering Del 3  från skyddsrum till kollaborativ plattform

Skolans digitalisering Del 3 från skyddsrum till kollaborativ plattform

School digitalization Part 3  from shelter to collaborative platform

lucy klassrum Skolans digitalisering Del 3 från skyddsrum till kollaborativ plattformDenna tredje del av denna artikelserie tar avstamp i hur meningsfull trendspaningen i Horizon Report Europe 2014 Schools Edition egentligen är. I betydelsen hur dessa trender som beskrivs i rapporten skulle kunna genomföras i den praktiska undervisningen.

Varför får dessa trender fotfäste?

Det korta svaret är att teknikutvecklingen nu har kommit så pass långt att det de facto skapar djupgående förbättring av lärandet. Bland annat när det gäller användarvänlighet, anpassningsmöjligheter och innehåll som till sin interaktiva form skapar mervärde för lärande och undervisning. Därtill ligger övriga samhället i de flesta fall före skolans utveckling när det gäller digitalisering. Detta ”övriga samhälle” som skolan ska förbereda sina studerande inför.

ANNONS:
[adrotate group=”3″]

Hur kan dessa trender genomföras i praktiken?

Det som sker i klassrummet stannar i klassrummet, så har det i hög grad varit, men inte längre.  Det flippade klassrummet som i hög grad använder en omvänd pedagogik i jämförelse med den traditionella är en viktig del i denna omvandling som bland annat innebär att:

  • Från att ha använt huvuddelen av klassrumstiden till introduktion framför svarta tavlan till att spela in introduktionerna för hemarbete, vilken också ger bättre hjälp för föräldrar och andra att bidra med hjälp i hemarbetet.
  • Klassrumstiden används istället för individuell undervisning och projektbaserad undervisning för att sätta in utbildningsmaterial i ett verkligt sammanhang.
  • Annat som bidrar till att sätta in utbildningen i en mer verklighetsbaserad miljö är att laboratorium liksom virtuella labb liksom andra former av simulationer kommer att bli allt vanliga i skolarbetet under de närmaste åren.
  • Förutom att det flippade klassrummet bidrar till bättre förutsättningar för läxhjälp som nämndes ovan. Så ökar möjligheterna att mer direkt involvera anhöriga i studerandes i deras studieutveckling genom lärplattformarnas aktivitets- och analyssystem.

Den nya studiemiljön är således betydligt mer kollaborativ med mer direkt verklighetsanknytning. Men samtidigt blir lärandet mer individualiserat med mängder av olika inlärningsformer, individanpassad undervisning, bättre förutsättningar för självstudier. Vinsten är motivation, engagemang, anpassning i en mer entreprenöriell miljö. Framtidens klassrum är således en kollaborativ plattform med diverse interaktiva verktyg och för olika mötesformer. Detta till skillnad från 1900-talets fysiska klassrum som i jämförelse mer kan liknas vid ett skyddsrum från vilket den studerande i bästa fall får med sig små askar av väl avgränsade kunskapsdoser i olika ämnen. I fjärde delen av denna artikelserie kommer vi att gå på djupet med vilka nya möjligheter som möter den studerande i en digitaliserad skola.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab