Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandling

Skolans digitalisering Del 2 – Lärarrollens omvandlingEnligt Horizon Report Europe 2014, Schools Edition, tar

Digitalization of school Part 2 – Transformation of the Teacher’s role

digitaliseringen av Europas skolor fart på allvar. Många starka indicier som i flera fall kan tolkas som bevis finns. Rapporten tar sin utgångspunkt från sex trender som de närmaste fem åren kommer leda skolan in i den digitala eran. eLearningworld bestämde sig därför i denna artikelserie att istället för att man som i rapporten behandlar de sex trenderna separat så tänkte vi integrera rapportens resultat i en skolmiljö och i denna andra del från en lärares perspektiv.

Vart leder trenderna?

Trenderna som framhävs i Horizon Report är lärarrollens omvandling som bland mycket annat innebär att leta och testa öppna lärresurser liksom sociala medier som sedan ska användas och skapa mervärde i undervisningen. Och utöver detta övergå från den tryckta bokens modeller och beskrivningar till att använda simulationer, dra nytta av online lärandets interaktivitet och andra möjligheter, bland annat genom att analysera lärdata i form av studerandes aktiviteter och resultat.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Lärande granne med kaos?

I ytlig betraktelse från en lärares perspektiv förefaller detta leda till kaos i jämförelse med traditionell undervisning med sina bänkrader, svarta tavla och tryckta läromedel. Och då har vi ännu inte nått fram till tidsperspektivet i rapporten. Den säger nämligen att inom ett år kommer tablets och molnbaserade tjänster vara en prioriterad komponent i undervisningen. De studerande kommer i hög grad använda sin egen tablet/dator, vilket försämrar möjligheterna att kontrollera vad de studerande faktiskt gör med sin hårdvara. I många skolor är det redan så, medan i andra är datorerna fast förankrade i den gamla datasalen, om de alls finns.

En ny och omvänd pedagogisk metod kommer enligt rapporten även att få sitt slutliga genombrott. Samtidigt som läraren får tillgång till sina studerandes lärdata i form av resultat och aktiviteter i olika lärmoduler. Data som hon inom de följande 2-3 åren förväntas göra allt bättre analyser kring, inte bara för att följa varje studerandes utveckling utan även att individualisera lärandet efter varje studerandes alldeles speciella lärstil.

Ny lärmiljö

Andra komponenter i denna digitala lärmiljö är gamifiering, alltså använda mekanismer och dynamik i lärandet som gör dataspel så populära. Plus att virtuella och fysiska laboratorium, och andra former av simulationer kommer att göra lärandemiljön näst intill verklighetsbaserad. Något som enligt forskningen ökar de studerandes engagemang och lärandets effektivitet. Digitaliseringen leder således mot mer learning by doing, mer analys av lärandet, mer mobilitet och så vidare.

Detta var en kortfattad inblick vad som väntar läraren om de trender som beskrivs i rapporten blir verklighet. I den tredje delen i denna artikelserie kommer jag att gå på djupet om varför denna utveckling ändå kommer att bli vägledande.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab