Skolans digitalisering Del 4 – fakta är envisa, men idéer är envisare

Skolans digitalisering Del 4 – fakta är envisa, men idéer är envisare

Det moderna organiserade utbildningsväsendet utgick i begynnelsen från att ord för ord lära in bibelns innehåll. eng flag e1415739858472 Skolans digitalisering Del 4 – fakta är envisa, men idéer är envisareLite senare efter skolväsendets genombrott övergick detta långsamt till att inrikta sig på världsliga ”fakta”. Nästan som att lära in ett lexikons innehåll som är några år gammalt i tron att världen har stått still. Bra lärare kunde fylla i luckorna med uppdateringar kring lexikonets gamla ”fakta” och därtill inkludera grundläggande orsakssamband. Men lektionstiden räckte inte till för så mycket mer. Detta var förutsättningarna för lärande och undervisning innan webbens genombrott. Men vad händer då när man idag sätter webben och andra digitala verktyg i lärandets tjänst?

Sanzio_01
Källa: Wikipedia http://www.wikipedia.com

Dynamisk pedagogik

Om klassrummet inte längre har väggar. Om lärarens introduktioner och presentationer tas emot utanför lektionstid. Om gamla fakta kompletteras på webben med utgångspunkt på kvalitativ källanalys. Och att IT-pedagogiska verktyg kan anpassa lärandet till den studerandes lärstil och preferenser. Då kan undervisningen i klassrummet, fysiskt eller virtuellt, följa samma väg. Läraren kan då fullfölja sin roll som mentor, coach och även bidra till djupgående analys. Vi är då tillbaka i en skola färgad av humanism inte bara innehållsmässigt utan även metodologiskt. Ungefär som skolan i antikens Aten som Rafaels målning visar.

Kunskap, laboration och reflektion

De studerande kommer till lektionen efter att hemma ha tagit del av lärarens introduktion och presentation via video och en del text. Allt innehåll har sedan repeterats och fått nytt liv via interaktiva övningar och test. Vars aktiviteter och resultat läraren redan har tagit del av när hon kommer till lektionen. Det är här kunskapen ska förädlas så att den blir användbar i form av förståelse, färdighet och allmän visdom. Läraren vet också tack vare resultatuppföljningssystemet var eventuella svårigheter ligger både på grupp- och individnivå. Hon vet också hur mycket tid respektive studerande har lagt ner på video och interaktiva övningar och kan anpassa sin personliga undervisning därefter.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Kunskapen intas således genom självstudier med läraren som support. Medan förädlingen i form av laboration och reflektion kan ske i grupp eller individuellt, inom klassrummets fysiska väggar eller virtuellt. Det är alltså inte längre kontexten som styr, utan anpassning och bearbetning av innehållet efter den studerandes förutsättningar. Detta är en reinkarnation av skolan i Atens humanistiska bildningsideal i så motto att innehåll nu har kompletterats med metod tack vare modern teknik.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab