Pisaundersökningen 2012: En kritisk analys

Pisaundersökningen 2012: En kritisk analys

james pisa sve Pisaundersökningen 2012: En kritisk analysTänk om skicklighet och engagemang att göraPisa International Student Assessment: A critical review ett visst prov är huvudorsaken till framgång eller misslyckande? Är verkligen östasiatiska skolsystem så pass lika t ex europeiska att en jämförelse är möjlig när det gäller reliabilitet och validitet? Varför mäts inte förståelse och kreativitet, utan bara kunskapsbitar? Matematik, naturvetenskap och läsförståelse, men de andra skolämnena då? Med utgångspunkt från dessa frågor, säger Pisa 2012 egentligen någonting om förhållandena i skolan? Många politiker anser det, de använder alltför ofta resultatet som huvudkälla till nya reformer, medan mängder av forskning visar att den säger väldigt lite om det den avser mäta.

 

 

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Pisaundersökningen 2012 placering ett till sex

  1. Shanghai-China 613
  2. Singapore 573
  3. Hong Kong-China 561
  4. Chinese Tapei 560
  5. Korea 554
  6. MacaoChina 538

Till skillnad från USA, Tyskland, Ryssland och andra alla regioner av nationen mäts har Kina valt ut några speciella områden som mäts var för sig. Time Magazine visar att 84 procent av Shanghais high school studerande som tar examen fortsätter vidare till college jämfört med 24 procent för hela Kina. Shanghais resultat säger därmed ingenting om den kinesiska kunskapsnivån i naturwetenskap, matematik eller läsförståelse. Det är bara resultatet av “a small minority of elite students”, enligt Time Magazine. De andra kinesiska regionerna är autonoma eller självständiga och skickar in sina egna data.

Därtill är alla skolsystem på placering 1-6 väldigt provbaserade, vilket betyder att färdigheter att göra prov tränas från väldigt tidig ålder med fokus på faktabaserad kunskap. Till och med den före detta premiärministern Wen Jiabao såg detta som ett problem; han sade “…students don’t only need knowledge; they have to learn how to act+ to use their brains” (citerat från Time Magazine). I denna artikel med titeln “China makes everything. Why can’t it create anything?” av Michael Schuman ges fem orsaker till varför Kina fortfarande kämpar att lämna Industrisamhället bakom sig. 1. Arbetskraft är inte längre billig, vilket kräver att landet utvecklas till ett post-industriellt samhälle. 2. Företag ligger efter när det gäller teknik, vilket betyder brist på innovation som är den tredje orsaken. 4. För få globala varumärken, den kreativa processen för strategi ligger efter. 5. Svårt att finna entreprenöriella chefer, utbildningssystemet trots Pisa 2012 kan inte uppfylla kraven för det post-industriella samhället där intraprenörskap och entreprenörskap är väldigt viktiga.

Det bästa utbildningssystemet i världen

Business Insider beskriver i 27 punkter varför Finlands oortodoxa utbildningssystem är det bästa i världen. För att sammanfatta fördelarna, medelstorleken på en skolklass i Finland är 20 studerande och läraryrket har hög status och lärarna har betydande autonomi så att de fullt ut kan använda sina pedagogiska färdigheter. Därutöver är utbildningsfilosofin baserad på en väldigt bred approach till lärande, vilket gör kvalitativ individualisering möjlig. Med andra ord är finska lärare utbildningsentreprenörer som arbetar i en miljö som gör det möjligt att forma sina studerande för livets framtida realiteter istället för nästa prov.
När gäller prov i Finland finns det inga obligatoriska test förrän ett prov i slutet av high school. Hemarbete är också mycket begränsat. Den finska rektorn Kari Louhivuori förklarar för Smithsonian “It’s nonsense. We know much more about the children than these tests can tell us.” Och inget barn lämnas i kölvattnet av de andra, barn med inlärningsproblem eller immigranter som kämpar med att lära sig finska ges extra resurser men de undervisas alla i samma klassrum.

Pisa 2012 och Finland, Sverige, Kina

Trots den låga andelen provtekniksträning presterade Finland återigen väl med en tolfte placering i Pisa 2012. Det är uppenbart att finska studerande har förståelse och färdighet att prestera ändå. I denna anda visar forskningen att Sveriges misslyckande i Pisa 2012 beror på att särskilt lågpresterande studerande presterar mycket sämre än förut, medelpresterande presterar till viss del sämre, medan högpresterande är på samma nivå som sina motsvarigheter runt om i världen. Orsakerna till detta resultat finns i beskrivningen om Finland ovan då Sverige på varje punkt gör motsatsen.

Samtidigt är Shanghais elitskolor och citystaterna på placering 1-6 inte jämförbara, vid sidan av alla andra problem som har nämnts ovan om Pisa 2012 är det uppenbart att lågpresterande länder istället borde fråga Finland och några andra länder som arbetar i samma anda, för de kan och vet.

Författad av
LarsGöran Boström

Mer om Pisa

http://www.dn.se/nyheter/sverige/darfor-kan-pisa-testet-vara-missvisande/

http://www.dn.se/debatt/pisarapporten-sager-inget-om-vad-som-fungerar-val/

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/besked-fran-vuxenvarlden/

 

Källor

Kunskapsmätningar som paradox och möjlighet av Anders Jakobsson, Utbildning & Demokrati 2013, vol 22, nr 3, 3–4

Tema: Kan vi lita på PISA?

China is Cheating the World Student Ranking System by David Stout, Time.com

China makes everything, why can’t it create anything by Michael Schuman, Time Magazine, November 11, 2013

Pisa 2012 International Student Assessment

Why Finland’s Unorthodox Education System Is The Best In The World by Adam Taylor, Business Insider, November 27, 2012

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab