Dator i undervisningen: En kritisk analys

Dator i undervisningen: En kritisk analys

class2 Dator i undervisningen: En kritisk analysKlassrummet vilar iComputer in education: A critical review dvala. Effektiviteten för lärande närmar sig nollpunkten. Alla elever har visserligen sin egen dator, men framme vid katedern presenterar läraren ämnet efter gammeldags metodik. Datorn ska ändå vara på efter rektorns och dennes överordnades påbud. Eftersom kommunen har köpt in dator till alla elever så måste de ju ändå användas, eller hur? Därmed innebär den en distraktion, så klart att eleverna vänder sig mot skärmen med en hel värld vilande vid fingertopparna istället för lärarens ämnesinriktade begränsade ofta vinklade presentation.

Någon twittrar febrilt, en annan kollar in en facebookprofil och en tredje kollar kläder i en modebutik och självfallet kommer de att involvera de som sitter närmast. Och om man har råkat hamna i olika delar av klassrummet så utgör sms-trafik en fungerade kommunikationskanal. Skolans närvaroplikt är likväl uppfylld även om de flesta eleverna befinner sig i en annan värld och de övriga störs av deras aktiviteter.

Kanske ser någon detta som en parodisk beskrivning, olyckligtvis är detta en ny verklighet i alltför många klassrum i Sverige idag. Faktum är att beskrivningen bygger på flera vittnesuppgifter från insidan av skolan.

ANNONS:
[adrotate group=”3″]

Så då är alla de beskrivningar och analyser här på eLearningworld och från massvis av andra källor om datorns förträfflighet som pedagogiskt verktyg bara en trend som i själva verket inte innebär några fördelar? Tyvärr för dem som förespråkar 1900-talets klassrum så sällar sig denna artikel till rönen från aktuell pedagogisk forskning liksom hjärnforskning. Datorn använd på rätt sätt är revolutionerande för lärande samtidigt som den omvandlar pedagogiken. Men låt oss för en stund återvända till skolan som beskrevs ovan.

Läraren är förstås medveten om att undervisningen inte når fram liksom att datorerna utgör en mur mot lärandet istället för den bro det skulle kunna vara. Men när läraren påpekar problemet med facebookandet under lektionstid för skolledningen blir svaret att alla har datorer, bra att de används! Om eleverna inte använder det i sin utbildning är det deras problem. Även detta bygger på direkta vittnesmål från den svenska skolan.

I svenska skolan har idag ungefär hälften av alla elever i gymnasiet egen dator som de har fått från skolan, betydligt färre i grundskolan och förskolan. Sammantaget är 65% laptops, 25% stationära datorer och 10% surfplattor enligt Skolverket. Och den sammanlagda andelen ökar snabbt. Samtidigt rapporterar Skolverket om låg IT-användning i många ämnen. Detta beror i hög grad på ett enormt behov av fortbildning för lärare i att skapa interaktiva uppgifter och material liksom att köpa in professionellt utvecklade digitala läromedel, vid sidan av en kraftig uppdatering av IT-pedagogiken. Olyckligtvis befinner sig den svenska skolan i ett vakuum mellan den 1900-talsskola som verkade efter detta sekels förutsättningar och 2000-talets skola som fortfarande väntar på sitt genomslag. Andra delen i denna artikelserie publiceras nästa vecka. Kommentera gärna artikeln dess innehåll och egna erfarenheter!

Författad av
LarsGöran Boström©

Mer om detta ämne:

Lust och entusiasm visar vägen

 

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab