Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande

Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärande

Lucy yttremotivation1 Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärandeDen framgångsrika e-eng flag e1415739858472 Yttre Motivation Del 4: Balansera formellt och informellt lärandekurshandläraren är en god marknadsförare av kursens olika delar liksom tekniska hjälpmedel, skapar en ”kultur” som uppmuntrar till aktivitet, ger möjlighet till många alternativa former av support och påvisar målsättningen med kursen istället för att framhäva eventuella certifikat vid slutförd kurs. En viktig uppgift för handledare är således att introducera hur deltagaren kan använda materialet på bästa sätt och vart det ska leda.

Formell och informell motivation

Likväl i betydligt högre utsträckning än i traditionell utbildning finns vid sidan av den formella kulturen som läraren skapar en stark informell kultur i onlinelärande. Inom vilken eLearners använder sina egna nätverk via sociala medier och andra mötesplatser. Ofta med andra verktyg och kanaler än de som har auktoriserats av kursarrangören. Onlinelärande blir på så sätt en kollision mellan den traditionella utbildningens formella mål och lärarauktoritet med webbkulturens öppna gränslösa möjligheter.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Mångkulturella eLearners

En välfungerande eLearningplattform bygger således på en balans mellan de två kulturerna eftersom eLearners föredrar att inkludera sina egna personligt utvalda verktyg. Använder man exempelvis Twitter utanför sitt lärande så finns både en praktisk och emotionell dimension att även använda det i sitt lärande. Detta bör balanseras med engagerade lärare och ett intresseväckande innehåll på en plattform med lättillgängliga funktioner. Allt detta är väldigt viktigt för framgångsrikt resultat och lärupplevelse. En onlinekurs utan engagerade lärare eller med lärresurser med dålig kvalitet. Då kommer eLearners att handfalla åt sin egen sfär, den informella webbkulturen, med mindre hänsyn till kursens innehåll och mål.

Slutsatsen av detta blir att den yttre motivationen i onlinelärande utgår från samspelet mellan två kulturer. I den följande artikeln kommer fyra avgörande komponenter för hur lärare kan motivera eLearners att beskrivas, liksom de fallgropar som finns.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab