Yttre Motivation Del 5: Hur lärare kan motivera eLearners

Yttre Motivation Del 5: Hur lärare kan motivera eLearners

kenny yttremotivation2 Yttre Motivation Del 5: Hur lärare kan motivera eLearnersFöljande fyra eng flag e1415739858472 Yttre Motivation Del 5: Hur lärare kan motivera eLearnerskomponenter utgör en god grund för hur lärare kan motivera eLearners. De har utkristalliserats efter en analys av ett antal studier som baseras på eLearners erfarenhet av onlinelärande. Trots betydande skillnaderna i jämförelse med traditionell utbildning så är läraren en mycket viktig del i lärandet enligt de tillfrågade. Men det som efterfrågas av en onlinelärare skiljer sig åt. I synnerhet lärarens engagemang i onlinelärande som metod är avgörande eftersom eLearners ofta samtidigt använder sig av sina informella nätverk i lärandet.

1. Motivera genom support och marknadsföra kursens delar

Det finns ett inbyggt motstånd när en eLearner kommer in i en ny onlineplattform för eLearning. Var finns de olika funktionerna som beskrevs i introduktionen? Hur bör man på bästa sätt använda dem? I lärarens arbete ingår därför att marknadsföra varför de olika delarna är relevanta och meningsfulla och hur de hänger ihop med övriga funktioner. Användningen bör sedan följas upp i enligt med det statistiken i aktivitets- och resultatuppföljningsmodulen visar. Detta inkluderar individuella rekommendationer och upprepning av tidigare information. Viktigt är också att föra vidare tips från deltagare på kursen. Vid sidan av informationen till kursdeltagarna hjälper detta läraren att visa det engagemang för eLearning som eLearners önskar.

ANNONS
[adrotate group=”3″]

2. Motivera studerande att genomföra onlinekurs

Samtidigt bör onlineläraren alltid ta hänsyn till de informella verktyg, kanaler och nätverk som en eLearner använder sig av. Detta och det ovan nämnda gör att det finns ett stort behov av lärare som utvecklar sina egna färdigheter att använda olika onlinebaserade kanaler- och verktyg och hur dessa skapar mervärde för lärandet. Utifrån detta bygger man sedan också sin ämneshandledning och support.

För studerande innebär teknologi betydande fördelar för lärandet. De individuella perspektiven varierar, men kontroll över hur man lär, enkel access till information och att helt kunna styra sin tid, tillhör de främsta fördelarna, enligt eLearners. Onlinekurser medför möjligheter att använda teknik som man också använder i andra sammanhang, exempelvis sin iPad, sin Facebook, sin Google Hangout eller Flickr. Lärandet kan således integreras utan skarpa kanter i en invand miljö och tidsschema.

Likväl utan dessa skarpa kanter mellan vardagslivet och onlinekursen och en webb som är fylld med mängder av andra distraktioner är det väldigt viktigt att läraren följer och ger support till eLearners genom kursen. I synnerhet då andelen som avbryter onlinekurser generellt är mycket hög. Så att få eLearners att avsluta kursen är en av lärarens främsta utmaningar.

Den tredje och fjärde komponenten, teknik och lokalisering/timing, för hur lärare och även eLearningutvecklare kan motivera eLearners följer i den avslutande delen av denna artikelserie.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab