StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning

StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning

james motivation sammanfattning StudieMotivation och eLearning: En sammanfattningFöljande eng flag e1415739858472 StudieMotivation och eLearning: En sammanfattning artikelserie handlar om vad som kännetecknar en motiverande studiemiljö som är baserad på eLearning. Men även hur den studerandes egna drivkrafter spelar in vid lärande i en sådan miljö. Här följer några av resultaten som kommer att analyseras i de följande artiklarna.

Inre motivation

Research visar att stark inre studiemotivation har marginell eller ingen effekt på studieresultat! Det finns dock betydande skillnader i lärandet mellan studerande med hög inre motivation och de som saknar denna.

 

ANNONS
[adrotate group=”3″]

Yttre motivation

Med detta menas förekomsten av studiehandledning, kommunikation med andra studerande, designen av eLearningmodulerna och innehållets relevans för arbetsuppgifter. Resultatet visar att samtliga dessa former av yttre motivation har betydande inverkan. I de följande artiklarna analyseras bästa struktur, innehåll och tillvägagångssätt.

Generationsskillnader

Research visar att traditionalister (födda innan 1947), baby boomers (födda mellan 1947 och 1964), generation X (födda mellan 1965 och 1980) och generation Y/NMLs (födda efter 1980) alla generationer föredrar informellt lärande framför formellt. Men resultaten visar också att ju äldre man är desto mer förespråkar man formellt lärande.

I de följande analyserande artiklarna som bygger på aktuell forskning och egen research kommer att ge en intressant bild av hur studiemotivation och eLearning korrelerar.

Författad av
LarsGöran Boström©

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab