Att förbättra din prestation genom att göra den till en självuppfyllande professia

Att förbättra din prestation genom att göra den till en självuppfyllande professia

Att förbättra din prestation genom att göra den till en självuppfyllande professiaLyssna på storyn

{Play}

Ny forskning från University of Wisconsin-Madison och University of California om hur du kan förbättra din prestation tar sin utgångspunkt i medvetandet. Forskargruppen har undersökt möjligheterna att orsaka positiva förändringar i kognitiva funktioner genom att manipulera förväntningar. Studien fokuserar på långsiktig beteendeträning där 193 personer delades in i två grupper. Den första gruppen fick veta att kognitiv träning skulle hjälpa dem att prestera bättre, och den andra fick information om att träningen inte skulle hjälpa. Resultaten visar att:

“I överensstämmelse med tidigare arbete hittades en huvudeffekt av träningstillståndet, där individer som tränats via arbetsminnesuppgiften som visade större vinster i kognitiv funktion än de som tränats på kontrolluppgiften. Intressant nog hittades också en huvudeffekt av förväntningar, där individer som gavs positiva förväntningar visade större kognitiva vinster än de som fick negativa förväntningar (oavsett träningsvillkor).”

Förbättra din prestation – slutsats

Andra studier har visat att personlighet också har inverkan på möjligheterna att förbättra din prestation. En annan reflektion är att studien ger nytt bränsle åt diskussionen om datoriserad kognitiv träning. Sammanfattningsvis är nyckelorden för en miljö för att förbättra din prestation att öka förväntningarna, öka den allmänna motivationen, fokusera på arbetsminnesuppgifter inte kontrollerade uppgifter. 

Skrivet av
LarsGöran Boström©

Tjänster från eLearningworld Europe AB

SOE PublishingLab to create Interactive Books

interaQtive Books med gamification och AR liksom mängder av andra interaktiva funktioner.

Engaging

Learning

Fiction with open ending

Multimedia

No coding required

Klicka här för mer information

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab