Virtual Reality träningssätt och arbetsrelaterad forskning

Virtual Reality träningssätt och arbetsrelaterad forskning

Lyssna på storyn

{Play}

Fetma och ohälsosamt liv i allmänhet är ett långvarigt problem i många delar av världen. I USA uppfyller endast 20 % av befolkningen de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. I Europa ägnar sig 45 % av befolkningen aldrig åt fysisk aktivitet. Ett av hindren är att framför allt att ungdomar, men även andra generationer, snarare håller sig bakom skärmen för att t.ex. spela tv-spel. Men tänk om du kunde integrera fysisk träning i en virtual reality-miljö? En ny forskningsrapport visar vägen och ger stöd för en sådan utveckling. 

Virtual Reality träningssätt och arbetsrelaterad forskning

Virtual Reality gör den upplevda ansträngningen lägre

Dessa spelmiljöer kallas exergames och är en helt uppslukande 3D-miljö som använder huvudmonterade skärmar (HMDs) och rörelsespårningssensorer. Spelarnas aktiviteter spåras i det virtuella rummet och tillåter interaktioner mellan spelaren och andra virtuella objekt bortom de fysiska gränserna. Uppmärksamheten hos användaren som tränar i en virtuell miljö flyttas på så sätt bort från inre stimuli, som ökad andning och muskelsmärta, mot yttre sensoriska stimuli i träningsspelet, som spelljud och visuella bilder. Den upplevda ansträngningen i denna virtual reality-miljö vänder från fysisk till att stärka engagemang, enligt forskning av Stefano Masiero, University of Padua, Italien.

Motion och arbetsförmåga

Forskare från Leibniz Research Center for Working Environments and Human Factors i Dortmund (IfADo) har i en ny forskningsstudie undersökt sambandet mellan att ändra livsstil faktorer, kognitiva funktioner och deras inverkan på arbetsförmågan. De fann att arbetsförmågan påverkas av många faktorer, men särskilt sociala aktiviteter utanför arbetet och fysisk aktivitet på fritiden förbättrade välbefinnandet och arbetsprestationen. Forskarna analyserade tvärsnittsdata från 247 medelålders (20-44 år) och 236 äldre (45-69 år) yrkesverksamma från Dortmund Vital Study, där särskilt medelålders arbetsförmåga påverkades positivt av fysiskt välmående.

Enligt Eurobarometern är endast 32-42 % i denna grupp engagerade i kontinuerlig fysisk aktivitet i EU. I denna anda kan ett engagerande i virtual reality-miljöer för exergames vara en fungerande lösning för att förbättra välbefinnande, hälsa och arbetsförmåga.

Författad av
LarsGöran Boström©


Läs gärna vårt senaste inlägg på vår företagsblogg:

Registrera dig gärna för vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Läs mer om våra innehållsmarknadsföringstjänster

Är Du en matentusiast? Om ja, så är detta communityt för dig!Skapa blogg poster, diskutera på forumet, skapa interaktiva böcker om matkultur och välmående.

Öppnar i ny tab